Tornet Fastighets AB

Tornet börsstoppat - information senast måndag

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:36 CEST

Med anledning av att handeln med Fastighets AB Tornets aktier är stoppad
sedan idag, fredag, meddelas att mer information lämnas senast måndagen
den 20 oktober kl. 9.30.

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet 08-544 905 00, 070-513 02 88
Britt-Marie Einar, Informations- och IR-chef Fastighets AB Tornet, 08-
544 905 08, 070-576 92 08

FASTIGHETS AB TORNET (publ)
Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8
miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97
procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i
Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt
Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av
dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro
Tower.