Tornet Fastighets AB

Tornet säljer 3 fastigheter

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:14 CEST

Fastighets AB Tornet har sålt fastigheterna Löhrhof 1 i Tyskland,
Bisonoxen 15 i Kalmar och Tele 2 i Kristianstad till ett sammanlagt
försäljningspris av 197 Mkr. Köpeskillingen överensstämmer med det
bokförda värdet per 2005-06-30.

För mer information om fastigheterna se Tornets webbsida www.tornet.se
under rubriken fastigheter.


Danderyd 2005-10-25

Fastighets AB Tornet (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Christel Armstrong Darvik, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 02, mobil
070-542 34 84.


Fastighets AB Tornet är ett fastighetsbolag noterat på Nya Marknaden.
Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om cirka 1,1 miljoner kvm och
ett bokfört värde om drygt 10 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är
huvudsakligen koncentrerat till Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.