Tornet Fastighets AB

Tornet säljer Vaxholmsbostäder

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 13:03 CEST

Tornet säljer AB Vaxholmsbostäder i och med att JM beslutat att utnyttja den av Tornet utfärdade optionen. Försäljningen ger en resultatpåverkan efter skatt om 108 Mkr under tredje kvartalet 2003.

I Vaxholmsbostäder ingår 30 fastigheter, huvudsakligen bostäder. Samtliga fastigheter är belägna i Vaxholms kommun. Försäljningspriset för aktierna i Vaxholmsbostäder är satt efter externt bedömda marknadsvärde för fastigheterna per 2002-12-31. För mer info om sålda fastigheter se Tornets webbsida www.tornet.se under rubriken Fastigheter/Fastighetsförteckning.

Danderyd 2003-07-01
Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00

Fastighets AB Tornet (publ)
Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om ca 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.