Tornet Fastighets AB

Tornets årsredovisning för 2005 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida fredagen den 10 mars.

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:21 CET

Finansiell kalender 2006:
Årsstämma: 31 maj
Delårsrapport januari-mars: 4 maj
Delårsrapport januari-juni: 15 augusti Delårsrapport januari-september: 1 november

Danderyd 2006-03-08

Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Christel Armstrong Darvik, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 02, mobil
070-542 34 84.


Fastighets AB Tornet är ett fastighetsbolag noterat på Nya Marknaden.
Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om cirka 880 000 kvm och ett bokfört värde om ca 8,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö.