Tornet Fastighets AB

Tornets återköp

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 13:02 CEST

Tornet har återköpt 441 684 aktier, motsvarande 1,7 procent av antalet utestående aktier, fram till och med 30 juni 2003.

Tornet påbörjade sitt tredje återköpsprogram i slutet av mars 2003. Återköpen har skett förhållandevis jämnt under perioden med avbrott för de perioder då återköp ej är tillåtet. Återköpen har skett till en genomsnittlig kurs av 155,06 kronor. Antalet utestående aktier uppgår till 26 562 246. Totalt har 5 984 765 aktier omsatts under första halvåret 2003.

Danderyd 2003-07-01
Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00

Fastighets AB Tornet (publ)
Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om ca 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.