Tornet Fastighets AB

Tornets VD lämnar bolaget

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:07 CET

Sverker Lerheden har beslutat att utlösa den Change of Control-klausul
som finns i anställningsavtalet med Tornet och därmed avgå som VD för
Fastighets AB Tornet den 31 mars 2004. Tornets styrelse för diskussioner
med Sverker Lerheden om formerna för en eventuell fortsatt medverkan i
bolaget.

Danderyd 2003-12-18
Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00
Britt-Marie Einar, Informations- och IR-chef Fastighets AB Tornet, 08-
544 905 08, 070-576 92 08

Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8
miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97
procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i
Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt
Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av
dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro
Tower.