Finansinspektionen

Torsdag 6 september publicerar FI statusrapport för trafikljuset - kvartal 2, 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:30 CEST

Klockan 17.30 torsdag den 6 september publicerar FI en kortfattad statusrapport för trafikljusrapporteringen per 30 juni 2007, på www.fi.se.

Trafikljusmodellen mäter försäkringsföretagens exponering mot olika risker. Målet är att i ett tidigt skede kunna identifiera de bolag som har så stora riskexponeringar att de inte med fullgod säkerhet kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunderna.

Lars Malmström
Enhetschef
Tfn 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03