Eskilstuna kommun

Torshälla stads nämnd beslutade 2013 års verksamhetsresultat

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 17:20 CET

Torshälla stads nämnd beslutade 2013 års verksamhetsresultat på nämndmöte 12 feb 2014.

Dagens tema var skola med speciell föredragning om arbetet med bland annat betygsresultat, trygghetsarbete samt arbete mot kränkande behandlingar i skolan. Nämnden beslutade bland annat om verksamhetsresultat 2013, jämställdhets- och mångfaldsplan och förordande om placering av vård- och omsorgsboende.

Tema för dagens nämnd, grundskola
Rektorerna från Torshällas skolor presenterade en övergripande bild av förra årets resultat för Edvardslundsskolan och Gökstensskolan samt bland annat hur arbetet mot kränkande behandling i skolan utförs.

Beslut

  • Nämnden beslutade 2013 års verksamhetsresultat för Torshälla stads förvaltning, där nämnden såg stor måluppfyllselse i planen som uppskattades som välskriven med tydliga beskrivningar. Det ekonomiska resultatet blev ett underskott på -3,8 miljoner kronor. Det är framförallt de myndighetsutövande verksamheterna inom processen att tillgodose vård och sociala tjänster som generar ett underskott.
  • Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 beslutades.
  • Nämnden förordar placering av nytt vård- och omsorgsboende till Krusgårdsområdet (kvarteret Redaren) i närheten av kanalen i Torshälla.

För ytterligare information:
Magnus Arreflod
Ordförande i Torshälla stads nämnd
tel 070-086 65 25

 

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.