Fiskeriverket

Torskfiske i Västerhavet förbereds för nytt system

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 14:40 CEST

Fiskare som har fiskerättigheter i Västerhavet, så kallade efforttillstånd, får från den 1 oktober inte längre överlåta tillstånden. Beslutet fattades av Fiskeriverket i dag som en förberedelse för det nya system som väntas 2009.

Fiskeriverket för diskussioner med näringen om en ny reglering för torskfisket i Västerhavet. Avsikten är att få ned överkapaciteten.

- I anslutning till samtalen vill vi frysa nuvarande situation under en kortare period, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Beslutet togs i dag. Den kommande regleringen utgår från det EU-system som väntas införas i början av 2009. Varje medlemsland kommer att ha en pott med så kallade kilowattdagar att fördela, till skillnad från nu då varje fartyg oavsett storlek får ett visst antal dagar. Kilowattdagar är ett mer precist sätt att reglera fiskeansträngningen.

Följden av systemet väntas bli att Fiskeriverket bättre kan styra fisket mot ett fiske som har mindre utkast, bättre selektivitet och mer miljövänliga fiskemetoder. Därför är det framåtsyftande målet med dagens beslut också att minska överkapaciteten inom torskfisket på längre sikt och göra fisket mer hållbart.

Samtliga remissinstanser, däribland myndigheter och fiskets intresseorganisationer, var positiva till förslaget.

Beslutet innebär att de som redan har efforttillstånd fortfarande kan byta fartyg. Förutsättningen är att de inte ökar kapaciteten i sitt fiske.

Sedan tidigare finns ett liknande beslut för Östersjön.

För mer information, kontakta Fiskeriverket:
Axel Wenblad, generaldirektör, tfn: 031-743 03 01, 0705-85 35 50