Statistiska centralbyrån, SCB

Torv 2012, produktion och användning: Torvskörden lägre än normalt

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:42 CEST

Under 2012 skördades 1,8 miljoner kubikmeter energitorv. Det är 14 % lägre än 2011 och den lägsta produktionen under 4 år. Energitorv används främst till hetvattenproduktion i värmeverk.

Minskningen var kraftigare när det gäller odlingstorv som minskade med 39 % mellan 2011 och 2012. Skörden av odlingstorv var 1,0 miljoner kubikmeter . Odlingstorven används främst som jordförbättringsmedel i trädgårdsnäringen. Orsaken till den minskade skörden är vädret sommaren 2012 som var kall och blöt.

Skörd av energitorv 1980–2012. 1 000 kubikmeter

Minskning av torv som bränsle i el och värmeverken
Användningen av torv  i el- och fjärrvärmeproduktionen har minskat de senaste tre åren. Minskningen mellan 2010-2012 var ca 30 %.Under samma period minskade bränslekonsumtionen i energisektorn med 15%.

Torvanvändningen i den svenska energitillförseln ligger  på 0,5 % 2012.

Minskat pris på frästorv
Priset på frästorv har minskat med 4 % från 146 kronor år 2011 till 140 kronor år 2012 per MWh fritt värmeverk. Priset på stycketorven är 160 kronor och har ökat med 2 kronor per MWh fritt värmeverk mellan 2011 och 2012. Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Producent
Statens energimyndighet
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fax 016-544 20 99

Förfrågningar
Anders Dahlberg
Tfn 016-544 22 33
E-post anders.dahlberg@energimyndigheten.se

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 48

Förfrågningar

Fredrik Kanlén
Tfn 08-506 946 55
E-post fornamn.efternamn@scb.se