Versasec

Torvald Bohlin tillträder som ny styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 10:00 CEST

Versatile Security AB meddelar att Torvald Bohlin tillträder som styrelseordförande för Versatile Security Sweden AB.

“Versatile Security har ett extremt attraktivt globalt erbjudande för organisationer och företag av alla storlekar när det gäller implementation och administration av IT-säkerhet baserad på smarta kort. Företagets potential att utveckla erbjudandet och den globala marknaden är mycket stor. Jag är glad att tillträda posten som styrelseordförande i Versatile Security”, säger Torvald Bohlin, styrelseordförande för Versatile Security.

“Torvald Bohlins resumé är minst sagt imponerande, där han flera gånger påvisat sin förmåga till inverkan på bolag och dess framgång", säger Per-Anders Fjärdsäter, VD för Versatile Security. "Det känns spännande att få in Torvald i bolaget, i tider då Versatile Security arbetar hårt för att ytterligare stärka vår position inom branschen för system för smartkorthantering”.

Torvald Bohlin
Torvald har nästan 40 års erfarenhet från företagsledande befattningar i svensk och internationell verksamhet. Hans befattningar har huvudsakligen varit ekonomidirektör, VD och styrelseordförande/ ledamot i företag främst inom media, IT, telekom och finansiella tjänster.

Torvald har bl. a. varit VD och styrelseledamot i Aftonbladet, vice VD i Telia, styrelseordförande i ComHem och Eniro, VD och styrelseledamot i Neonet samt styrelseledamot i Tradedoubler. Han har också varit styrelseledamot i bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Som VD och styrelseordförande har han ansvarat för ett antal företagsförvärv och försäljningar, kapitalanskaffningar och börsnoteringar av bolag såväl i Sverige som utomlands. Sedan 2006 är Torvald verksam som investerare och styrelseledamot i mindre företag, främst inom IT- och telekomrelaterade verksamheter. Han är också verksam som Senior Advisor på corporate finance-bolaget Sundström & Partner.

Torvald Bohlin är civilekonom från Linköpings Universitet.

Versatile Security
Versatile Security utvecklar smartkortlösningar inom området IAM (Identity & Access Management) med fokus på förenklad integration av smarta kort med hjälp av innovativ mjukvara. Kunderna är organisationer, av varierande storlek, som kräver hög säkerhet och användarvänlighet. De innovativa och lättintegrerade lösningarna låter kunderna på ett säkert sätt identifiera, utfärda och hantera smarta kort mer kostnadseffektivt än andra lösningar på marknaden.

Företagets affärsidé är att erbjuda prisvärda produkter med hög kvalité och därmed möjliggöra för organisationer av alla storlekar att införa den höga säkerhetsnivå som smartkortsäkerhet ger. Versatile Security erbjuder dessutom högkvalitativa tjänster såsom support, underhåll, förvaltning och utbildning. Exempel på kunder är: HSBC, Tieto, Centric, Raiffeisenbank, TradeRiver, EU‑kommissionen, Svensk Exportkredit och IKEA.

Versatile Securitys produkter och tjänster kan köpas och levereras i hela världen genom ett världsomfattande återförsäljarnätverk och från företagets webbplats: http://versatilesecurity.com