Custice

toshiba har nöjdare kunder än xerox

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2013 15:08 CEST

toshiba har nöjdare kunder än xerox

Custice databas dokumentfakta innehåller över 20 000 intervjuer med beslutsfattare på svenska företag. Två stora aktörer inom dokumenthantering är Toshiba och Xerox. Vi jämförde dessa märken när det gäller kundnöjdhet i kompetens, pris och service. Toshiba hade nöjdare kunder i de flesta delarna av landet.

områden som ingår i statistiken

Hela: Hela Sverige
Nord: Dalarna, Gävleborg, Västerbotten, Västernorrland
Syd: Skåne, Kronoberg, Kalmar
Mitt: Jönköping, Värmland, Örebro, Västmanland
Öst: Stockholm, Södermanland, Uppsala
Väst: Halland, Västra Götaland

resultat

En nöjd kund definierar vi som en beslutsfattare som svarat 4 eller 5, på en skala mellan ett och fem, på frågan hur nöjda de är med variablerna kompetens, pris och service av sin dokumenthanterings-leverantör. Resultatet i tabellerna nedan visar procentuellt antal nöjda kunder för Toshiba och Xerox.

kompetens

Tabell 1. Antal nöjda kunder i procent.


Toshiba

Xerox

Hela

86

83

Nord

84

82

Syd

87

81

Mitt

90

85

Öst

81

81

Väst

80

79

pris

Tabell 2. Antal nöjda kunder i procent.


Toshiba

Xerox

Hela

61

55

Nord

55

51

Syd

54

52

Mitt

66

43

Öst

61

64

Väst

65

53

service

Tabell 3. Antal nöjda kunder i procent.


Toshiba

Xerox

Hela

82

79

Nord

80

82

Syd

80

78

Mitt

85

75

Öst

82

75

Väst

76

81

sammanfattning

Resultatet visar att Toshiba har något nöjdare kunder i hela landet, men framförallt i området ”Mitt” som innefattar Jönköping, Värmland, Västmanland och Örebro Län. Det är framförallt i kompetens och pris skillnaderna är störst mellan Toshiba och Xerox.

Anmärkningsvärda skillnader är kundnöjdhet av kompetens i område Syd och Mitt med hela 6 respektive 5 procentenheter högre resultat för Toshiba. Toppnoteringen ”90” i område Mitt är ett riktigt högt resultat i kompetens för Toshiba där medelvärdet brukar ligga runt 80-82 % nöjda kunder.

Kundnöjdhet i ”pris” skiljer sig också en hel del mellan Toshiba och Xerox. Region Mitt skiljer sig hela 23 procentenheter till Toshibas favör. Kundnöjdhet i pris behöver inte innebära lägre priser, utan kan också handla om en känsla av värde för pengarna. Kundnöjdhet i pris ger normalt sett de lägsta nivåerna av kundnöjdhet i de variabler vi mäter.

När det gäller kundnöjdhet av service är resultaten mer blandade. Xerox har högre kundnöjdhet i service i region Nord och Väst, medan Toshiba har högre kundnöjdhet i service i region Mitt och Öst.

Vi på Custice önskar Toshiba och Xerox lycka till framöver. Håll ögonen öppna efter den årliga rapporten av kundnöjdhet som undersöker alla stora aktörer inom dokumenthantering under det senaste året.


om custice

Custice hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom olika statistiska undersökningar.

om tjänsten ”fakta”

Databasen ”fakta” innehåller över 138.000 företag som är uppdelade i olika branscher. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.