Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Total stiltje för nya marknadsnoteringar på europabörserna

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:29 CEST

Antalet introduktioner på börserna i Europa når ännu en ny bottennivå. Under 2009 års första tre månader hamnade nyintroduktionerna till och med på en markant lägre nivå än under det svaga fjärde kvartalet 2008. I en avsomnat läge för marknadsnoteringar var det i princip Warszawa-börsen som stod för aktiviteten och de utomeuropeiska aktörerna överger europabörserna. Det visar PricewaterhouseCoopers kartläggning av marknadsnoteringar i Europa under perioden januari-mars 2009.

Under första kvartalet 2009 genomfördes endast 18 introduktioner på de europeiska börserna. En markant minskning även i jämförelse med det svaga fjärde kvartalet 2008 då 64 börsföretag såg dagens ljus.

- Värdet av introduktionerna stannade på mycket blygsamma nio miljoner euro, vilket kan jämföras med nästan två miljarder euro för nya noteringar första kvartalet 2008, säger Anders Axencrantz, ansvarig för IPO Services vid PricewaterhouseCoopers.

- En intressant jämförelse är att det samlade värdet för introduktionerna är mindre än en procent av de medel som samlades in första kvartalet 2008, berättar Anders Axencrantz.

Warszawa Stock Exchange dominerade 2009 års första kvartal med tre av de fem mest omfattande introduktionerna. Den största nynoteringen sett till emitterad volym var när det polska tillverkningsföretaget Hydrapres SA introducerades på Warszawa-börsen (värde 4 miljoner euro).
Därefter följde investmentbolaget Downing Protected Opportunities entré på London-börsen (värde 2 miljoner euro).

En tydlig bild som tecknas är att även utomeuropeiska företag vände bort från europabörserna. Endast tre nya noteringar med utomeuroepiska intressenter räknades in under Q 1 2009. Det samlade värdet landade på ca en miljon euro och även här är kontrasten slående. För ett år sedan motsvarade de 18 introduktionerna ett värde av ca 1,5 miljarder euro. Då stod utomeuropeiska företag för tre fjärdedelar av kapitaltillskottet på europabörserna. Nu är motsvarande siffra så låg som 11 procent.

- De kärva tiderna fortsätter att prägla viljan till marknadsnoteringar. Vår bedömning är att markanden för introduktioner inte vänder upp under 2009. Men när väl marknaden för publika erbjudanden tinar upp kommer det at vara företagen med starka kassaflöden och tydlig erbjudanden som kommer att bli vinnarna, avslutar Anders Axencrantz.

Ladda ner rapporten IPO Watch Europe Q1 2009 på www.pwc.com/se/marknadsnotering.

Anders Axencrantz, ansvarig för IPO Services vid PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 339 78, mob 0705-71 74 22

Martin Askman, pressansvarig PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 155 000 medarbetare i 153 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.