Försvarsdepartementet

Totalförsvarspliktigas rättssäkerhet stärks

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 16:00 CET

– Det är mycket viktigt att arbetet med de totalförsvarspliktigas
situation fortsätter. När staten med plikt kallar in unga människor får
det inte förekomma diskriminering, mobbning, eller trakasserier. Det
får inte heller förekomma olagliga bestraffningsmetoder, till exempel
kollektiv bestraffning, säger försvarsminister Leni Björklund.

För att ytterligare förstärka arbetet mot dessa avarter har regeringen
idag beslutat att Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) får
uppgiften att informera totalförsvarspliktiga om deras rättigheter
under tjänstgöringen och hur dessa kan tillvaratas. Dessutom får SPF i
uppdrag att främja personalvården för totalförsvarspliktiga.

Totalförsvarspliktiga ska kunna vända sig direkt till SPF och få veta
mer om sina rättigheter och hur dessa kan tas till vara. Inom ramen för
det här informationsuppdraget kommer det också att finnas utrymme för
rådgivning. Information om de totalförsvarspliktigas rättigheter kommer
även att kunna riktas till officerare och andra som har
utbildningsuppgifter inom totalförsvaret – denna rådgivning ska
komplettera den information som ges av andra.

För att stödja verksamheten inrättas ett råd vid SPF. Ledamöterna i
rådet ska delta aktivt i verksamheten och i rådet bör representanter
för riksdagspartier, vissa totalförsvarsmyndigheter samt
Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet ingå. En sammansättning som i
princip motsvarar den som Nämnden för personalvård för
totalförsvarspliktiga (NPT) har. NPT kommer att läggas ner den 31
december 2003.

– Inrättandet av den här funktionen inom Styrelsen för psykologiskt
försvar är ett steg för att förstärka de totalförsvarspliktigas
rättssäkerhet, säger försvarsminister Leni Björklund.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08–405 25 15
070–388 72 72

Magnus Edin
Politiskt sakkunnig
08-405 25 66
070-22 00 953