Statens konstråd

TOTEM VID NYA JÄRNVÄGEN I KIRUNA. OSKAR AGLERTS SKULPTUR INVIGS 23.8

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 15:48 CEST

©Oskar Aglert, Totem, konceptskiss i 3d modelleringsprogram.

Tid: Torsdag 23 augusti kl. 10:00 – 12:00 

Plats: Samling på Ädnamvaare parkering utanför Kiruna

Oskar Aglerts Totem reser sig sju meter över marken och uppenbarar sig som en märklig hybrid mellan industri och natur, sammanflätade i organiska former.Skulpturen påminner om ett kultföremål,  vilket förstärks av det stora podie som den är upphöjd på. Härstammar den från en okänd historisk civilsation eller är den ett samtida väsen som leder oss in i en möjlig framtid? När mörkret faller tänds ljus inifrån skulpturen som strilar ut i olika färger, som om Totem väcks till liv. Totem är uppförd vid Ädnamvaare i samband med den nya järnvägen i Kiruna.Skulpturen är gjord i glasfiberarmerad plast och har två sidor; en ”industrisida” målad i trafikgult och en ”natursida” som är målad naturalistiskt att likna ett berg. Konstnären vill med sitt verk gestalta mötet mellan den maskinella industrin och naturen, som båda är viktiga förutsättningar för Kiruna med  sin gruvnäring och vidträckta landskap.

Oskar Aglert är född 1972. Han är bosatt och verksam i Stockholm.

För mer info och pressbilder se bifogad pdf 

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

.