Hasselbladstiftelsen

Tova Mozard visas på Hasselblad Center

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 14:49 CET

Tova Mozard
Thunder and Oblivion
31 mars – 20 maj, 2012
Serie: Samtida svensk fotografi

Känslan av fiktion är starkt närvarande i Tova Mozards verk även när hon skildrar verkliga personer och platser. I likhet med en fotograf som Diane Arbus söker hon sig till människor som befinner sig vid sidan av det konventionella livet: hängivna science fiction-fans, professionella clowner, excentriska nattklubbssångare och statister. För sina självporträtt använder hon teatern. Där skapas situationer av en närmast terapeutisk karaktär och hon tar plats på scenen, i publiken eller bakom kulisserna samtidigt som hon regisserar hela föreställningen.

Utställningen på Hasselblad Center innehåller ett urval av Tova Mozards fotografier från början av 2000-talet till idag och några av de centrala videoverken. Utställningen äger också rum på Bio Roy där den Guldbaggenominerade filmen Stora scenen (2010) visas. Filmvisningarna görs i samarbete med MAP, Mobile Art Production.

Tova Mozard (född 1978) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och UCLA School of the Arts and Architecture, Los Angeles. Mozard har bland annat medverkat i den första Modernautställningen (2006), samt i grupputställningen Instabilt – Nya riktningar inom svensk fotografi Kulturhuset i Stockholm, 2004. Hon är representerad i Moderna Museets, Malmö Konstmuseums och Statens konstråds samlingar.

Thunder and Oblivion ingår i en serie utställningar som kartlägger samtida svensk fotografi. Från nittiotalet och framåt präglades den fotografiska agendan starkt av genusorienterade frågor och feministiska teorier. Iscensättning blev ett av de viktigaste redskapen för att belysa och gestalta identiteter av skilda slag. För många av dagens yngre utövare har denna diskurs blivit en självklar utgångspunkt och därigenom lämnas fältet fritt också för andra ämnen och frågeställningar. Genom att lyfta fram konstnärskap som på intressanta sätt har vidareutvecklat den iscensatta fotografin tar denna utställningsserie fasta på hur genren har förändrats under de senaste åren. Sätten och infallsvinklarna är många och i deras arbeten undersöks fotografins mediespecifika egenskaper, förenas fiktion och verklighet och existentiella frågor gestaltas på ett konceptuellt sätt. Den första delen i serien var utställningen Antichambre med Marie Andersson som visades hösten 2011.

Curator: Dragana Vujanovic

PROGRAM

Filmvisningar av filmen Stora scenen på Bio Roy

Söndag 22 april kl 17:00-17:30
(föregås av visning av utställningen på Hasselblad Center kl 16:00)

Onsdag 2 maj kl 17:00-17:30
(följs av förläsning av Magdalena Holdar, Hasselblad Center kl 18:00)

Söndag 20 maj kl 17:00-17:30
(föregås av konstnärens visning av utställningen, Hasselblad Center kl 16:00)

Gratis inträde och begränsat antal platser. Biljetter kan bokas i förväg i Bio Roys biljettkassa på Kungsportsavenyn 45.

Tel. nr. 031 20 80 11, www.bioroy.se

Konstnärssamtal

Onsdag 4 april kl 18, Hasselblad Center
Tova Mozard samtalar med Jörg Heiser, medredaktör för tidningen frieze, författare av boken All of a Sudden. Things that matter in Contemporary Art, samt konstrecensent för Süddeutsche Zeitung.

Föreläsningar

Onsdag 2 maj kl 18, Hasselblad Center
Tova Mozard: Början, slutet och tiden däremellan av Magdalena Holdar, lektor vid Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Onsdag 16 maj kl 18:00, Hasselblad Center
Om serien Samtida svensk fotografi, av curator Dragana Vujanovic

Hasselbladstiftelsen

Bild: Clifton´s © Tova Mozard

Hasselbladstiftelsen presenterar i Hasselblad Center fyra stora fotoutställningar per år, varav en är årets Hasselbladpristagare. Ambitionen är att visa utställningar med både svenska och internationellt erkända fotografer. Vi belyser även nya fotografiska tendenser i den årligen återkommande utställningen Ny Nordisk Fotografi. Parallellt presenteras kortare utställningar i projektrummet Gallerigången.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.