BT Industries AB

Toyota Industries internationella finansverksamhet till Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:35 CEST

Toyota Industries internationella finansverksamhet till Sverige

Toyota Industries Corporation (TICO), i vilket den svenska trucktillverkaren BT Industries ingår, har tillsammans med BT Industries beslutat att samordna sin internationella finansverksamhet till Mjölby i Sverige. Finansverksamheten kommer att bedrivas i ett nytt bolag – Toyota Industries Finance International AB (TIFI) – genom användandet av nuvarande finansfunktion inom BT Industries.

Bolaget startade sin verksamhet den 1 juni och VD för TIFI blir Rikard Sagent som idag är finanschef inom BT Industries. Han menar att det finns stora fördelar med det nya gemensamma bolaget:

TICOs försäljning utanför Japan uppgår till mer än 3,5 miljarder dollar, varav BT svarar för ca 1,4 miljarder. Genom TIFI, som kommer att vara ansvarig för Toyota Industries internationella finansverksamhet utanför Japan, skapas bra förutsättningar för än mer effektiv hantering vad avser kapitalanskaffning, internbanksverksamhet, cash-pool management och riskhantering. Vi kommer att arbeta vidare utifrån nuvarande koncept i BT Industries, men med större volymer och ett utökat antal bolag ser vi nya intressanta möjligheter.
Vi är naturligtvis glada att TIFI etableras i Sverige, framhåller BT Industries finansdirektör Håkan Dahllöf. Sverige har bra förutsättningar för den här typen av verksamhet och BT har sedan lång tid tillbaka god kompetens inom finansområdet på den internationella marknaden. Vi ser tydliga synergieffekter av ett gemensamt bolag för finansverksamheten omfattande TICOs samlade verksamhet utanför Japan. Samtidigt demonstrerar nyttjandet av vår organisation en stärkt internationalisering av TICO.
Valet av Sverige är baserat på att vi kan utnyttja befintlig kompetens inom BT Industries för vår internationella verksamhet, men också stött av att vår utvärdering visade på Sverige som ett av de bästa alternativen i Europa. Med etableringen av TIFI tar vi till vara på synergier och samtidigt erhålls förbättrat stöd för TICO’s internationella verksamhet, säger Yasuharu Toyoda, director i TICO.
Från juni kommer även TICO att centralisera sin finansverksamhet i Japan för sina bolag där. I USA har TICO’s dotterbolag Toyota Industries North America startat cash-management aktiviteter för TICO bolag.

Genom dessa nya verksamheter kommer TICO globalt ha ett effektivt set-up inom finansområdet, fortsätter Mr Toyoda.

TIFI AB ägs, liksom BT Industries AB, av TICOs svenska holdingbolag.

Frågor besvaras av Rikard Sagent, VD TIFI (0142-860 16) och Håkan Dahllöf, CFO i BT Industries AB (0142-863 38).