Riksutställningar

TRÅDAR – EN MOBIL SYJUNTA

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 06:45 CEST

Digital kommunikation och traditionellt hantverk möts i workshopen och utställningen Trådar – en mobil syjunta. På premiären den 9 oktober kommer Väskinde bygdegård att fyllas med SMS-broderi.

Med SMS-et som utgångspunkt medverkar deltagarna i en workshop om relationen mellan traditionellt konsthantverk och mer flyktiga, digitala kommunikationsformer. Under workshopen broderas SMS för hand och genom att SMS-a en omprogrammerad symaskin. Deltagarnas egna erfarenheter knyts under dagen samman till ett nät av berättelser och väcker frågor om vårt sätt att mötas och kommunicera.

I utställningen visas exempel på olika konstprojekt kring temat broderi och språk av bland annat konstnärerna: Petter Hellsing, Mia Grönkvist-Olsson, Kerstin Sapire, Ulrika Erdes, Margareta Melin, Elisabet Christiansson och Maria Wahlgren. Ett inspirationsmaterial om hur det traditionella hantverket tagit sig nya uttrycksformer bland annat genom kravallslöjd och gerillastickning finns också att se.

Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, Riksutställningar och Malmö högskola har tillsammans skapat projektet för att öka kommunikationen över generationsgränser och väva ihop mötesplatser i Sverige. Projektet ingår som en del av initiativtagarna Åsa Ståhl och Kristina Lindströms doktorandarbete på K3, Malmö högskola.

TURNÉPLAN
Trådar börjar sin resa på Gotland 9 okt 2010. Efter Väskinde besöker den Östergarn 16-22 okt, Lärbro 23-29 okt och Lye 30 okt till 5 nov. Turnén fortsätter sedan till ytterligare fem regioner i Sverige. I varje region görs 3-5 nedslag på Bygdegårdar och andra offentliga rum.

PROGRAM
Pressvisning: torsdagen den 7 oktober kl. 12-14, Väskinde bygdegård.
Invigning: lördagen den 9 oktober kl. 14-16, Väskinde bygdegård.
Workshop: söndagen den 10 oktober kl. 10-16, Väskinde bygdegård.

FÖR MER INFORMATION
Therese Jonasson, kommunikatör Riksutställningar
Tel: 0498-79 90 74
E-post: therese.jonasson@riksutstallningar.se
Webbplats: www.mobilsyjunta.se