Lots Security AB

LOTS Securitys trådlösa larmsystem på äventyrsbad

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 15:29 CET

Siffran kommer från MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Alla tillbud sker inte på äventyrsbad men incidenterna på denna typ av bad har ändå varit så många de senaste åren att en intensiv säkerhetsdiskussion inletts. Många aktörer är engagerade och kanske kan den larmlösning LOTS Security medverkat till på äventyrsbadet i Kalmar bli något av en förebild även för andra kommunala badanläggningar?


Snabbare på plats när något händer

Efter flera drunkningstillbud inledde Konsumentverket före sommaren en granskning av alla landets äventyrsbad. Granskningen sker tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet och MSB, och att Konsumentverket har en central roll kanske kan låta lite märkligt. Förklaringen är att äventyrsbaden faller under produktsäkerhetslagen som gäller både varor och tjänster. ”Vi har fått indikationer från branschen att det behövs en översyn av vilka riktlinjer som finns och vi har också förstått att det är stora skillnader runtom i landet”, säger en jurist på Konsumentverket i en kommentar.

Kritik finns också mot att alltför många myndigheter har haft del av ansvaret för att se till säkerheten på äventyrsbaden utöver badhusens egen personal och barnens föräldrar. ”Det måste till ett helhetsgrepp” sammanfattar Konsumentverkets utredningsexpert. Målsättningen är att utforma gemensamma riktlinjer och ett enhetligt arbetssätt i säkerhetsfrågorna och det har under året visat sig att det finns stora skillnader mellan äventyrsbaden. Ett kommunalt bad som kommit långt i säkerhetsarbetet är äventyrsbadet i Kalmar, och en lösning från LOTS Security har bidragit till at öka säkerheten.

Flexibel teknik till larm även i bastun och på gymmet

Äventyrsbadet i Kalmar har en hemsida där en del handlar om säkerheten på badet. Under rubriken ”Vi jobbar för en säkrare simhall” berättar man om visionen att alla gäster ska känna sig trygga under vistelsen, och man berättar också om säkerhetsarbetet. Som en del av säkerhetssatsningen ingår ett larmknappsystem från LOTS Security (installerat  av vår samarbetspartner Elajo Teknik) som gör det möjligt för personalen att vara på plats inom några sekunder när något händer. Badet konstaterar att ”systemet ger trygghet till både gäster och personal”.

Nödlarmssystemet i Kalmar bygger på LOTS Securitys trådlösa teknik och runt om på badet och i angränsande lokaler finns idag ett antal väl synliga larmknappar. Gästerna har nära till knapparna och vid ett tryck skickas larm i klartext till personalens IP67-kapslade larmmottagare som tål den fuktiga badhusmiljön.

Leif Karlsson som ansvarar för avdelningen Drift och Teknik på äventyrsbadet berättar att man efter installationen upptäckt nya användningsområden vilket lett till att larmlösningen byggts ut.

-  Vi hade en incident i bastun med en gäst som fick blodtrycksfall och även ett tillbud i gymdelen där en besökare mådde dåligt. Efter det kompletterade vi med fler nödstationer så att det idag finns larmknappar även på dessa platser. Flexibiliteten är en styrka i systemet och vi kommer även att installera tekniken när vi om några år bygger en ny simhall.

”Tryggt Äventyrsbad, – en Trygg Arbetsplats”

Stressfaktorn kan vara hög för personalen på ett äventyrsbad där det ofta är många gäster utspridda på ett stort antal platser. I den säkerhetsdiskussion som idag förs ingår bland annat översyn av rutiner för övervakning, information till gäster och barns föräldrar och rutiner för hur tillbud ska hanteras. Samtidigt är det ingen tvekan om att den teknik LOTS Security utvecklat kan betyda mycket för att höja säkerhetsnivån och Gunnar Ranebäck som är VD hoppas att larmlösningen på äventyrsbadet i Kalmar kan bli en förebild för många andra badanläggningar.

-  Det är roligt att se hur man i Kalmar verkligen tagit tag i säkerhetsfrågorna och utnyttjar befintlig teknik på ett bra sätt. Vid badolyckor är det ju oerhört viktigt att vinna tid och snabbt vara på plats när något händer. För personalen innebär vår lösning också att arbetsplatsen blir tryggare eftersom stressen över att alltid ha kontroll på allt som händer minskar. Ett tryggt äventyrsbad blir också en trygg arbetsplats och det är ett budskap vi vill föra ut till fler kommunala badanläggningar, och även till de myndigheter som nu är drivande i säkerhetsfrågorna.

Här kan du ladda ner en ny folder från LOTS Security AB om trådlösa larmsystem för äventyrsbad;
http://www.lotsab.se/lots-i-simhallen/

Här kan du anmäla dig till LOTS Securitys nyhetsbrev: http://www.lotsab.se/bestall-vart-nyhetsbrev/