Kriminalvården

Trångt på öppna anstalter

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:49 CET

Beläggningen på öppna anstalter har stigit kraftigt de två senaste månaderna.

De senaste åren har det varit vanligt med hög beläggning - och till och med överbeläggning - på Kriminalvårdens slutna anstalter, medan de öppna anstalterna har haft jämförelsevis låg beläggning.
Ökat två månader i rad

Så är det inte längre. Nu har beläggningen på öppna anstalter ökat två månader i rad, och var i oktober 98 procent. Det visar den senaste månadsstatistiken från Kriminalvården.

Beläggningsprocenten i samtliga anstalter var i oktober 97 procent med en medelbeläggning på 4 818 intagna. I häktena var beläggningsprocenten i oktober 96 procent med en medelbeläggning på 1 772.
Topp i antalet frivårdsklienter

Medelantalet frivårdsklienter var i oktober den högsta för året, nämligen 13 573. Såväl samhällstjänst som kontraktsvård har ökat jämfört med ifjol, men frivården utför också alltfler personutredningar.

Under oktober lämnade frivården 2 707 personutredningar till landets domstolar, vilket är 208 fler än under september och 246 fler än samma månad ifjol. Under årets tio första månader har totalt 22 561 utredningar lämnats, vilket är 851 fler än under motsvarande period förra året.