TracTechnology AB

TracTechnology AB förstärker ledningsgruppen med ny CFO

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:34 CEST

(Aktietorget: TRAT B)

Inför det planerade listbytet till OMX Small cap har TracTechnology AB (publ) anställt Mats Thideman som ny CFO (Chief Finance Officer). Mats Thideman är idag vVD och CFO på Digital Vision AB (publ) som är noterat på OMX Small Cap. Dessförinnan har Mats arbetat som finanschef inom ett flertal svenska och utländska bolag, bland annat Åkerströmskoncernen och Inreco Group Ltd. (England).

"Mats Thidemans erfarenheter och kunskaper och speciellt att han har arbetat som CFO i ett OMX-noterat bolag är mycket värdefullt för TracTechnology. Att vi nu får in en heltidsanställd CFO kommer att innebära en klar förstärkning till ledningsgruppen vilket gör oss väl rustade för vidare utveckling av bolaget. Vi hälsar Mats Thideman välkommen till TracTechology" kommenterar Mats Nordström, VD, TracTechnology AB.

För ytterligare information eller frågor, kontakta:

Mats Nordström, VD, TracTechnology AB (publ)
Tel: +46-8-55693400
ePost: mats.nordstrom@tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ.)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet och logistik med hjälp av RFID-teknik. Koncernen erbjuder lösningar för Tillträdes- och passersystem, övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracTechSolutions. Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder. I TracTechnology koncernen ingår MeatTrac AB och TracTechSolutions AB som helägda dotterbolag. Läs mer på www.tractechnology.se