TracTechnology AB

TracTechnology: Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:37 CEST

 

(Aktietorget: TRAT B)

Finansiering säkrad och godkänt patent i hela EU

Första kvartalet 2009
* Nettoomsättningen uppgick till 2,2 (2,9) Mkr
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-2,8) Mkr
* Bruttomarginalen uppgick till 47 % (55 %)
* Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,13) kr

* Ny VD med bred internationell erfarenhet från livsmedelsindustrin tillträdde i januari 2009
* TracTechnologys metodpatent godkänt i hela EU


Upplysningar om händelser efter balansdagen
* Ny finansiering klar om totalt 6 Mkr
* Stark orderingång under 2009 till och med mitten av april, 6,5 (3,2) Mkr