TracTechnology AB

TracTechnology har fått ytterligare order inom återvinningsbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:07 CEST

 

(Aktietorget: TRAT B)

Det helägda dotterbolaget TracTechSolutions AB, har erhållit en order av ett passage- och kontrollsystem för en återvinnningsanläggning i Falkenberg. Systemet skall användas för att ge kunderna ett kontrollerat tillträde till de tjänster som erbjuds. I förlängningen kommer man att kunna styra och övervaka nyttjandet av sina tjänster betydligt bättre än det varit möjligt tidigare. Detta innebär på sikt stora intäktsmöjligheter för branschen, vilket gör att denna typ av investeringar bedöms kunna öka kraftigt inom de närmaste åren.

Återvinningsstationer som oftast utan separat ersättning erbjuder kommuninvånare möjlighet att deponera avfall, har tilltagande problem med att andra, icke behöriga, nyttjar tjänsterna. Dessutom tilltar ansvaret för återvinningsbranschen att i en allt mer miljövänlig omvärld tillse att avfallet hanteras så att kostnaderna fördelas på de som utnyttjar tjänsterna. Hanteringen av såväl industriellt avfall som privathushållens avfall ökar kraven på återvinningsföretagen. TracTechnology AB har utvecklat ett system som löser de krav som kommunala och privata företag har för att effektivt kunna bedriva sin verksamhet.

Systemet kommer att driftsättas under det fjärde kvartalet 2008. TracTechnology har därmed möjligheter att få beställningar, på ytterligare anläggningar som skall utrustas på liknande sätt.

För ytterligare information, kontakta:

Carl-Hugo Bellmark, Försäljningschef, TracTech Solutions AB
Tel: 08-6305321 eller carl-hugo.bellmark@tractechsolutions.se


Om TracTechnology AB (publ.)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet och logistik med hjälp av RFID-teknik. Koncernen erbjuder lösningar för Tillträdes- och passersystem, övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracTechSolutions. Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder. I TracTechnology koncernen ingår MeatTrac AB och TracTechSolutions AB som helägda dotterbolag. Läs mer på www.tractechnology.se och www.tractechsolutions.se