TracTechnology AB

TracTechnology: Länsförsäkringar Jönköping och Länsförsäkringar Bergslagen investerar i TracTechnology

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:06 CEST

(AktieTorget: TRAT B)

Länsförsäkringar Jönköping samt Länsförsäkringar Bergslagen visar fortsatt stort förtroende för TracTechnology och metodpatentet MeatTrac och investerar därför ytterligare 2,5 Mkr via en riktad nyemission.

Styrelsen i TracTechnology AB har beaktat Aktiemarknadsnämndens uttalande (AMN 2002:2) beträffande riktade emissioner.

För ytterligare information, kontakta:

VD Hans Lewin, TracTechnology AB, +46 (0)8 630 53 60, +46 (0)761 74 85 28
E -post: hans.lewin@tractechnology.se

Ordförande Stefan Sallerfors, TracTechnology AB, +46(0)70 590 70 80
E -post: stefan.sallerfors@tractechnology.se


Om TracTechnology AB (publ)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet,
säkerhet och logistik med hjälp av RFID -teknik. Koncernen erbjuder lösningar för tillträdes- och passersystem,
övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracTech Solutions.
Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en pantenterad metod som möjliggör elektronisk
spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till ”köttdisken”. MeatTrac är
skyddat i Sverige, Ryssland, EU samt USA. Läs mer på www.tractechnology.se