TracTechnology AB

TracTechnology: VD TracTechnology AB förvärvar B-aktier

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:40 CET

(Aktietorget: TRAT B)

Hans Lewin VD och Styrelseledamot förvärvar 40 000 B-aktier i TracTechnology. Sedan tidigare innehar Hans Lewin 75 000 optioner i företaget.

För ytterligare information, kontakta:
Ordförande Stefan Sallerfors, TracTechnology AB, +46(0)70 590 70 80
e-post: stefan.sallerfors@tractechnology.se

VD Hans Lewin, TracTechnology AB, +46 (0)8 630 53 60, +46 (0)761 74 85 28
e-post: hans.lewin@tractechnology.se


Om TracTechnology AB (publ)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet och logistik med hjälp av RFID-teknik. Koncernen erbjuder lösningar för tillträdes- och passersystem, övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracTechSolutions. Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland, EU samt USA. Läs mer på www.tractechnology.se