TradeTech Consulting

TradeTech Consulting stöder holländsk utvecklingsbank med teknisk expertis

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 09:12 CET

Banken får tillgång till ledande branschexperter

Stockholm – 20 February 2014 – FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., även känd som the Netherlands Development Finance Company), en holländsk utvecklingsbank, har inlett samarbete med TradeTech Consulting Scandinavia AB - Virtusas svenska dotterbolag - för att säkerställa sin tillgång till teknisk kompetens inom finansiella system.

Partnerskapet med TradeTech  Consulting kommer att utmynna i ett brett utbud av möjligheter för FMO, inklusive tillgång till ledande branschexperter till en rimlig kostnad, effektivare system­uppgraderingar samt minskad operativ risk, vilket innebär att FMO kan fokusera på sin kärnverksamhet snarare än på teknik.

"Outsourcing av underhåll och support av vår systemplattform är det mest kostnadseffektiva sättet att se till att tekniken alltid tillgodoser våra behov. TradeTech Consulting ger oss till­gång till dedikerade resurser med den senaste kompetensen inom en rad olika områden, när våra behov så påkallar", säger Paul Buijze, Director Risk Management, FMO Capital Markets Group.

"FMO affärsmodell går ut på att arbeta med externa partners för att få tillgång till den högt specialiserade kompetens som deras verksamhet kräver. Vi är stolta över förtroendet att få stödja dem med våra experter inom treasury och finansiell teknik", säger Joakim Wiener, VD i TradeTech Consulting.

FMO arbetar för hållbar tillväxt i den privata sektorn i över åttio utvecklingsländer och till­växtmarknader genom att investera i ambitiösa företag. Företaget grundades 1970 och är idag ett offentligt-privat partnerskap där 51 % av aktierna innehas av den holländska staten och 49 % av affärsbanker, fackföreningar m.fl. företrädare för den privata sektorn.

Även om FMO är en relativt liten bank med ett tydligt definierat och avgränsat verksamhets­område är dess verksamhet komplex. FMO utför samma uppgifter som de globala invest­ment­bankerna, däribland riskhantering, kapitalplanering, treasury back office och kapital­förvaltning. FMO måste således upprätthålla samma komplexa tekniska kapacitet som den globala investmentbankerna - med en bråkdel av deras resurser och interna kompetens.


Mediekontakter

Joakim Wiener
CEO, TradeTech Consulting
+46 70 871 21 18
joakim.wiener@tradetechconsulting.com

Maggie Warbrick
Public Relations and Marketing
+46 70 688 78 87
maggie.warbrick@tradetechconsulting.comOm TradeTech  Consulting - ett Virtusa-företag

TradeTech  Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. Företaget grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finans­av­del­ningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. Vi är leverantörs- och hårdvaruoberoende. I januari 2014 förvärvades TradeTech  av amerikanska Virtusa Corporation (NASDAQ GS:VRTU) och är nu ett helägt dotterbolag i denna globala organisation. För mer information besök www.tradetechconsulting.comochwww.virtusa.com

Om Virtusa Corporation

Virtusa levererar heltäckande IT-tjänster till Global 2000-företag. Dessa tjänster, som omfattar IT-konsulttjänster, applikationsunderhåll, utveckling, systemintegration och drifttjänster, bygger på en unik plattformsbaserad metodik som utvecklar kundernas affärer genom it-rationalise­ring­ar. Virtusa hjälper sina kunder att snabbare uppnå sina affärsresultat genom att konsoli­de­ra, rationalisera och modernisera sina kundprocesser i ett eller flera centrala system.

Virtusa levererar kostnadseffektiva lösningar via en global leveransmodell som tillämpar avance­rade metoder såsom agil utveckling och Accelerated Solution Design vilket garanterar att dess lösningar uppfyller kundernas krav. Resultatet blir att kunderna minskar sina IT-kostnader samtidigt som de ökar sin förmåga att möta förändrade affärsbehov.

Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA. Virtusa har verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. För mer information, se www.virtusa.com

© 2011 - 2014 Virtusa Corporation. All rights reserved. Virtusa, Accelerating Business Outcomes, BPM Test Drive and Productization are registered trademarks of Virtusa Corporation.  All other company and brand names may be trademarks or service marks of their respective holders.