Amledo & Co

Trä ska bygga Europa

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:37 CEST

European Wood Construction Managers Online Training är ett europeisk initiativ för att ta fram en ny europeisk distansutbildning på Internet i träkonstruktion. Syftet är att möte den ökade efterfrågan på kompetens som krävs för att öka användningen av trä som byggnadsmaterial inom den europeiska byggnadssektorn.  Initiativet har stöd från EU:s yrkesutbildningsprogram Leonardo da Vinci och är ett samarbete mellan partners i Belgien, Lettland, Frankrike, Rumänien och Sverige.

- Kunskaper om träkonstruktion är mycket viktigt för Europa av flera orsaker.  Trä är ett förnyelsebart material. Timmer lagrar koldioxid och träd som växer producerar syre.  I Frankrike har vi slutit ett nationellt avtal för att 10 % av materialvalet i det offentliga byggandet ska vara trä. Träkonstruktion är också ett sätt att uppnå de franska och europeiska miljökraven. Det är även ett tillvägagångssätt för att minska koldioxidutsläpp och efterkomma rekommendationerna från EU gällande reduceringen av CO2-utsläppen, berättar Chantal Rieux, chef på Träcentrum i Nepolis, Frankrike

 - Utbildning är viktigt för att främja träbyggandet i Frankrike. Vi har genomfört en kartläggning av utbildningsbehoven. Vi identifierade behov av att stärka behörigheten i ram och träkonstruktion och av att komplettera kunskaper för chefer i träkonstruktion, som gynnar en miljömässigt hållbar utveckling. Att besitta rätt kompetens gör att man också får en konkurrensfördel om man kan möta privata och offentliga kunders förväntningar och krav på miljövänliga byggkonstruktioner, säger Chantal vidare.

Bakgrund:

Sedan 1994 är det inom EU fullt tillåtet att använda träbyggnadsteknik inom det storskaliga byggandet. Ingen annan byggteknik har därför utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. Högteknologisk träbyggnadsteknik har gjort trä till ett mycket intressant alternativ. Tack vare den nya tekniken är det nu möjligt att med fördel bygga höga bostadshus, större offentliga byggnader och större vägbroar i trä.

Bild: President Sarkozy beöker Träcentrum i Valance (Frankrike) och visas runt av Chantal Rieux som är chef för centret.

Kontakt:

Patrick Ärlemalm, VD, svensk projektpartner, Amledo & Co AB, Box 46, 17721 Järfälla, tfn 08-58081309, e-post patrick.arlemalm@amledo.com, www.amledo.com

Chantal RIEUX, chef, fransk projektpartner, Néopolis - CCI Drôme, INEED - ROVALTAIN TGV - BP 16127 ALIXAN 26958 VALENCE CEDEX 9, Frankrike, tfn +0033 (0) 4 75 78 67 31,  c.rieux@drome.cci.fr

 

Projektet har fått stöd från EU:s program för yrkesutbildning och projektets svenska partner är konsultföretaget Amledo & Co som svarar på frågor från skolor och företag.  De hjälper även till med ansökningar av projektmedel.