Lunds universitet

Träbyggande får forskarhjälp att industrialiseras

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:05 CET

Tre universitet och tolv företag har i dagarna fått stöd av VINNOVA, totalt satsas 54 miljoner kronor under tre år, på projektet Lean Wood Engineering. Det handlar bland annat om att effektivisera byggandet i trä och anpassa det till industriellt byggande.

Vinnova satsar 18 miljoner, de tre universiteten lika mycket liksom de tolv företagen. Luleå tekniska universitet leder projektet där också Linköpings och Lunds tekniska högskolor spelar en lika stor roll.
Det handlar om att tillämpa Toyotas metod för resurssnål tillverkning och kvalitetsförbättring för ett industriellt träbyggande, för sågverk, snickerier och möbelföretag.
– Det här ger en god forskningsbas för den nya avslutning i industriellt byggande som vi startar i Lund nästa läsår, säger professor Sven Thelandersson, Avdelningen för konstruktionsteknik på LTH.
Han berättar att detta även i Lund är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan hans egen institution, arkitekter och mekanisk teknologi som experter på industriprocesser. För Lunds del är det nämligen industriellt byggande med trä som är intresseområdet och forskningen ska handla om såväl processer som produktutveckling.
Sven Thelandersson hoppas kunna finansiera 4–5 doktorander vid LTH, både egna och industrianställda, via projektet. Dessutom ska seniora forskare delta i arbetet.
Lars Stehn från Luleå är professor i träbyggnad och programdirektör för den nya kompetensplattformen.
I botten ligger byggindustrins behov av effektivare och billigare produkter och sågverkens och trävaruleverantörernas behov av att i större utsträckning än i dag produktifiera sin verksamhet. Motiven för de tre högskolorna att driva kompetensplattformen Lean Wood Engineering är dels att verksamheten ger en god forskningsbas för planerade utbildningsprogram inom industriellt byggande men också att det skapar interdisciplinära nätverk som utvecklar forskningsmiljöerna.
Industrimålen med Lean Wood Engineering att skapa produkter och verkställa ett resurssnålt och kundorienterat värdeflöde för ett industriellt träbyggande, sågverksindustrins vidareförädling och integrerade möbler och snickerier.
Medverkande företag är träbyggarna/leverantörerna Flexator, Lindbäcks Bygg, Moelven Byggmodul och Norvag Byggsystem; limträleverantören Moelven Töreboda; byggentreprenadföretaget NCC; sågverksföretagen SCA Timber och Setra; byggkonsultföretaget Tyréns; fastighetsbolaget Vasakronan; IUC Sydpoolen samt Träriket, ett nätverk av snickerier och möbelföretag.

Upplysningar lämnas av professor Sven Thelandersson, tel: 046-2227368, Sven.Thelandersson@kstr.lth.se

Mats Nygren