Sundsvalls kommun

Trädfällning inleder sista etappen av Esplanadens ansiktslyftning – Träffa Utemiljös ansvariga inför projektstarten

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 15:04 CEST

Fler skisser finns att hämta på sundsvall.se, se adress nedan.

På onsdag börjar Utemiljö att rusta upp det avslutande kvarteret i Esplanaden. Parkområdet ligger nedanför Bergsgatan och kommer nu att få ett liknande utseende som det nyrenoverade kvarteret närmast järnvägen.

Projektet drar igång i veckan med fällning av de gamla träden och fortsätter sedan under hösten. När kvarteret är helt återställt våren 2011, med nya lönnar, pelarekar, planteringar och gångstråk, är i stort sett hela Esplanaden färdigrenoverad. Hela gatan har då fått träd, planteringar, staket och belysningsstolpar som utseendemässigt hänger ihop.

– Vår målsättning är att det här kvarteret nu ska bli mer inbjudande att besöka, säger Björn Nilsson som är parkchef i Sundsvals kommun. Idag består området i huvudsak av träd i olika storlekar, en gräsmatta och endast ett genomgående stråk som förbinder parkeringsplatserna. Vi vill nu öppna upp området och samtidigt anpassa utseendet till den övriga Esplanaden.

– Eftersom det aktuella området ligger i anslutning till hotell, restaurang, biograf och bostäder tror vi att det finns flera förbipasserande som kommer att vilja sätta sig ner en stund i kvarteret, säger Cecilia Andersson som är landskapsarkitekt på Utemiljö och har ritat det nya parkavsnittet. Området kommer bl a att få en central sittplats, flera naturliga gångstråk och nya planteringar.  

Trädfällning drar igång projektet

Projektet inleder med trädfällning under onsdagen, då finns även Utemiljös representanter på plats i kvarteret för att berätta mer om renoveringen.

Tid: Kl: 08:30, onsdagen den 15 september
Plats: Esplanaden, kvarteret nedanför Bergsgatan
Media hälsas välkomna!

Kontaktpersoner:
Annika Johansson, landskapsingenjör, service- och teknikförvaltningen,
Tfn: 060-19 16 83 eller 070-345 32 41

Cecilia Andersson, landskapsarkitekt, service- och teknikförvaltningen,
Tfn: 060-19 16 72  eller 070-345 32 53

Catrine Hovanta, sektionschef, service- och teknikförvaltningen,
Tfn: 060-19 15 85 eller 070-345 32 63 (Information om när trädfällningen sker)

 

Bakgrund
Att renovera Esplanaden ingår i projektet ”Trädplanen för Sundsvall”, ett tioårigt projekt med att förnya trädbeståndet i centrala Sundsvall. Projektet löper till och med 2011. Tidigare år har insatser bl a genomförts längs flera kvarter i Esplanaden, i Vängåvan och längs Västra allén. I år sker även insatser i samband med kajupprustningen och renoveringen av Norrmalmsparken. Läs mer på: www.sundsvall.se/tradplanen