Myndigheten för yrkeshögskolan

Trädgårdsmästarutbildning får allvarlig kritik

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 08:55 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot Säbyholms Friskola som driver en yrkeshögskoleutbildning till trädgårdsmästare. Utbildningen har stora kvalitetsbrister, särskilt när det gäller den praktiska undervisningen. Om inte bristerna åtgärdas, riskerar utbildningen att mista sitt statliga stöd.

I början av september 2013 hörde studerande av sig till Myndigheten för yrkeshögskolan och framförde klagomål på hur utbildningen genomfördes. Efter utredning och tillsynsbesök på förekommen anledning bedömer myndigheten att utbildningen har allvarliga brister.
För att utbildningen ska få fortsätta måste utbildningsanordnaren se till att den praktiska undervisningen fungerar. Det ska finnas tillgång till väl fungerande växthus, verktyg, markanläggningshall och odlingsmark. Utöver det krävs att utbildningen kvalitetssäkras enligt den plan som finns, att planeringen av undervisningen fungerar och att de studerande får ett fungerande schema.

Myndighetens utredning visar också att utbildningsanordnaren har en mycket ansträngd ekonomi. I januari i år flyttades verksamheten från Säbyholm i Upplands Bro till lokaler i Häggvik, Sollentuna. I samband med flytten har dock inte nödvändiga investeringar gjorts i verksamheten. Det har medfört kvalitetsbrister i utbildningen. Säbyholms Friskola AB ägs av ABF Nordöstra Storstockholm. På yrkeshögskoleutbildningen studerar 55 personer.

– Vår bedömning är att Säbyholm för närvarande saknar praktiska förutsättningar att genomföra yrkeshögskoleutbildning med godtagbar kvalitet. Det är därför heller inte aktuellt att anta nya studerande i januari nästa år, säger Christer Bergqvist, chef för avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning.

Säbyholm har till den 17 februari 2014 på sig att rätta till bristerna, annars riskerar man att inte längre få ingå i yrkeshögskolan och mista statsbidraget.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Margareta Landh, telefon 0730-767476.

Fakta om tillsyn och granskning av utbildningar
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar. Huvudsyftet med tillsynen är att skapa förtroende för utbildningsformerna i alla led. Alla utbildningar ska ha minst en tillsyn så länge den pågår. Längre utbildningar får normalt en inledande och en regelbunden tillsyn. Utöver detta genomför MYH också särskild granskning om det kommit in klagomål på en utbildning och ekonomisk granskning för att säkerställa att utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag för rätt antal studerande.

 

Detta är yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetents. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se