Åkesson & Curry

Träffa den världsledande miljöorganisationen för fisk och skaldjur!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:26 CEST

Pressmeddelande

2010-10-xx

MSC satsar i Östersjöregionen

Marine Stewardship Council – världens ledande certifierings- och miljömärkningsprogram för vildfångad fisk och skaldjur – öppnar nu ett kontor i Stockholm.

Välkommen att träffa MSCs VD Rupert Howes och MSCs nya svenska personal och delta i invigningen den 21 oktober, som firas med intressanta talare, mingel och debatter.

– Det känns väldigt viktigt för MSC att få denna möjlighet att utöka vårt arbetet mot en hållbar fiskeindustri i Östersjön, säger MSC Nordeuropa chef Camiel Derichs.

Marine Stewardship Council (MSC), har som målsättning att genom miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att främja långsiktigt hållbara fiskerimetoder.  MSCs miljömärkning på livsmedelsförpackningen betyder att man kan vara säker på att fisken kommer från ett hållbart bestånd och att den fiskats på ett ansvarsfullt sätt.

­– Vissa arter i våra världshav hotas av utfiskning. Vårt arbete handlar om att säkra fiskerinäringen inför framtiden, och vi arbetar nära både detaljhandeln och fiskeföretagen, säger Annelie Brand kommunikationsansvarig för Östersjöregionen.

I april inledde MSC ett långsiktigt samarbete för Östersjöns miljö tillsammans med stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska Postkodlotteriet. Syftet med samarbetet är att främja MSCs arbete i Östersjöregionen och det är tack vare dessa organisationers generösa bidrag som MSC nu kan öppna upp ett kontor för Östersjöregionen.  Genom sitt strategiska kustläge är Stockholm en utmärkt plats att bedriva MSCs arbete i länderna kring Östersjön ifrån, där  Sverige ses som en väldigt viktig marknad.

–Alla människor och konsumenter kan delta i arbetet för friska världshav inför framtiden. Vårt blå miljömärke gör det lätt för konsumenterna att göra ett bra miljöval när de handlar eller äter på restaurang, säger Annelie Brand.

Det finns mer än 400 MSC-märkta fisk och skaldjursprodukter tillgängliga på den svenska marknaden. Bara Tyskland, Holland, USA och Storbritannien har fler produkter tillgängliga för sina konsumenter. Tidigare i år informerade Findus koncernen om sin ambition att alla inköp av vildfångad fisk ska komma från MSC-certifierade fisken senast 2012. Redan idag är nästan hälften av all vildfångad fisk som Findus säljer i Sverige MSC-märkt. I oktober genomför Coop i samarbete med Findus och  Abba en stor kampanj för att uppmärksamma MSC-märkta fisk och skaldjursprodukter på den svenska marknaden.

Invigningen sker med en temadag i hörsalen på Moderna Museet. Temat för dagen är Östersjön, med fokus på Sverige.

Inbjudna talare är bland andra:

• Björn Carlson, Styrelseordförande Baltic Sea 2020, kommer att berätta om stiftelsens fiskeriarbete samt varför Baltic Sea 2020 har engagerat sig i etableringen av MSC i Östersjöregionen.

• Ingrid Kalm, kostchef vid Norrköpings kommun – Sveriges första kommun att MSC-certifiera samtliga skolkök

Dessutom blir det paneldebatt om de sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar en MSC-certifiering kan innebära, med representanter från bland annat SFO, WWF, Findus och Coop.

Dagen avslutas med mingel – givetvis med goda MSC-certifierade tilltugg.

– Vi är övertygade om att en hållbar fiskeindustri i Östersjöregionen bådeär  nödvändig och realistisk. Vi strävar mot att alla fisken i Östersjön ska komma att söka MSC-certifiering, och genom att uppfylla hållbarhetsstandarderna bidra till att försäkra att Östersjön återfår ett friskt och levande ekosystem, säger Annelie Brand.

För mer information, kontakta
Susanna Blomqvist, marknadschef för Sverige
susanna.blomqvist@msc.org

Annelie Brand, kommunikationsansvarig för Östersjöregionen
annelie.brand@msc.org

Cylindervägen 18

131 56 Nacka Strand


Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell, ideell miljöorganisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver den enda internationellt erkända certifiering- och miljömärkningsprogram av vildfångad fisk och skaldjur och är den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfisket kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

  • Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;
  • Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;
  • Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Sydney, Haag, Edinburgh, Berlin, Kapstaden, Paris och Stockholm.

Totalt sett är nästan 228 fisken involverade i MSC-programmet. 94 av dessa är certifierade och 134 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 12 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Det redan certifierade fisket fångar varje år nära fyra miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan sju procent av den totala viltfångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 6200 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.


Mer information finns på www.msc.org/se