Business Region Göteborg

Träffa Göteborgs nya företagslots på måndag 10 december

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 14:30 CET

Pressinbjudan | Göteborg 2012-12-06

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg. Därför finns nu Företagslotsen. Sam Friberg heter han som ska underlätta för företag - framförallt små och medelstora - i deras kontakter med kommunen.

Den nya funktionen Företagslotsen lanseras nu på måndag. Då presenterar sig stadens nya företagslots, Sam Friberg. Han berättar om utgångspunkterna för sitt uppdrag under en träff där företag och representanter från stadens förvaltningar får möjlighet att träffas. 

Fokus för Företagslotsen ligger på att i samarbete med flera förvaltningar inom Göteborgs Stad ge företagen ett bra bemötande och se till att olika ärenden inte hamnar mellan stolarna. Förhoppningen är att den tid som företagen lägger ner i sina kontakter med staden ska kunna minska och att det hela ska upplevas som mindre krångligt.

 - Huvuduppgiften är att hjälpa till och förenkla i ärenden där företagare har med kommunen att göra, säger Sam Friberg, som jobbar på Business Region Göteborg, det kommunala bolaget som ansvarar för att stödja och utveckla näringslivet i staden.

Företagslotsen ska göra det enkelt att driva företag i Göteborg. Det är en av Göteborgs Stads och Business Region Göteborgs satsningar för att förbättra företagsklimatet. Du hittar Företagslotsen hos Business Region Göteborg.

Media är välkomna att delta i presentation av företagslotsen

Dag: måndag 10 december.
Tid: 11.30 – 13.30

Presentation av Företagslotsen Sam Friberg samt aktuellt case kl 12.00-12.30

På plats finns, förutom Företagslotsen, flera företag och företrädare för de olika förvaltningar som står bakom Företagslotsen.

Plats: Business Region Göteborgs kontor, Norra Hamngatan 14, en trappa upp.
Lokal: Sparreska våningen.

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.