Polarforskningssekretariatet

Träffa polarforskare på stan

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:56 CEST

Under hösten 2008 kommer Polarforskningssekretariatet att medverka på följande evenemang runt om i landet:

ForskarFredag, Stockholm
Den 26 september, kl 12-19, äger ForskarFredag rum på Lava i Kulturhuset i Stockholm där besökarna bland annat kan se filmer från årets expeditioner och ställa frågor till polarforskarna. ForskarFredag arrangeras över hela landet och är en del av EU:s Researchers' Night. Läs mer på www.forskarfredag.se/2008

Forskartorget på Bok & Bibliotek, Göteborg
Söndagen den 28 september kl 15.05 berättar författaren Majgull Axelsson och marinkemisten Katarina Abrahamsson om sina upplevelser på isbrytaren Oden under expeditionen Beringia 2005. Majgull Axelsson hämtade inspiration till sin nya bok under expeditionen.

Författarträff, Gränna
Majgull Axelsson deltar i en författarträff på Gränna museum den 7 oktober kl 19.00. Hon kommer bland annat att läsa ur sin nya bok "Is och vatten, vatten och is".

Coping with climate change, Umeå
I samband med IPY-konferensen Human Dimensions i Umeå arrangerar Polarforsknings-sekretariatet, i samarbete med kanadensiska ambassaden, ett seminarium och diskussion om klimatförändringar ur ett samhällsvetenskapligt och urbefolkningsmässigt perspektiv. Seminariet hålls den 9 oktober kl 10-12 med medverkan av svenska och kanadensiska forskare och polarkännare. Fotoutställningen Our Arctic World öppnas samma kväll på Umeå universitet.

Climate change - subpolar perspectives, Stockholm
Det fransk-svenska seminariet Climate change - subpolar perspectives kommer att äga rum den 22 oktober kl 10-17 (lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien). Seminariet är ett samarrangemang mellan Polarforskningssekretariatet och franska ambassaden för att stärka utbytet mellan de båda ländernas polarforskare och polarorganisationer.

Skolforum, Stockholm
Den 27-29 oktober kommer forskare från sommarens expeditioner att delta i en daglig klimatpanel och svara på frågor på Kunskapstorget under Skolforum i Stockholm. Polarforskningssekretariatet presenterar sin verksamhet i montern tillsammans med Vetenskapsrådet och Formas.

Välkomna! Ytterligare information om evenemangen lämnas av Eva Grönlund, informationssekreterare vid Polarforskningssekretariatet. Tel: 08-673 97 30, 070-344 92 51, e-post: eva.gronlund@polar.se.