Svenska Betongföreningen

Träffpunkt Betong den 7 oktober - välkommen!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2015 08:30 CEST

Den 7 oktober upprepar vi förra årets succé där hela betongbranschen träffar varandra och sina kunder. Med föreläsningar av de nominerade till Betonggalan inom följande områden: forskning, arkitektur, konstruktion och entreprenad blir vi uppdaterade om det allra senaste och intressantaste inom betongsektorn. Vi har i år parallella sessioner så du själv kan plocka ut det bästa för just dig.

Flera föreläsningar är i gemensam sal, bland annat föreläsningen av världsnamnet Karen Scrivener, professor på Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, som i år mottar Swedish Concrete Award. Inom betongforskningen är hon ett världsnamn. Här följer en kort beskrivning av hennes forskning: ”Forskningsverksamheten är inriktad på mikrostruktur i cementbaserade material. Komplexiteten och heterogeniteten hos cementbaserade material gör det svårt att hitta samband mellan olika mikrostrukturegenskaper. Kvantitativ karakterisering och modellering av mikrostruktur ger en unik möjlighet att studera, förstå och förbättra cementbaserade material och deras användning, från tillverkning och gjutning till beständighet och andra långtidsegenskaper”.

Efter dagens föreläsningar upprepar vi förra årets mingelmiddag där branschens olika aktörer får träffas.

Tid och plats

Datum: Onsdag den 7 oktober 2015
Plats:Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Anmälan:LÄNK. Sista anmälningsdag 23 september. 
Avgift: 2 900 kr för medlemmar (enskilda och korporativa), 3 900 kr icke medlemmar,inkl middag.

Program

Moderator: Richard McCarthy, VD Betongföreningen

09:30Välkommen till Träffpunkt Betong 15Mats Öberg, ordf.
09:40Hållbarhet av cementbaserade material under lång tid vid kontakt med   vatten
Arezou har studerat lakningens inverkan på bland annat beständighet och utvecklat accelererade provningsmetoder som kan användas för att undersöka hur betong påverkas på lång sikt.
Arezou Babaahmadi, CBI Betonginstitutet
10:00Modellering av självkompakterande betongs flöde 
Annika Grams forskning handlar om metoder att mäta viskositet och flytgränsspänning ute i fält, även om man inte har tillgång till en avancerad rheometer. Det ska till exempel kunna göras på en byggarbetsplats som mottagningskontroll om reologin är viktig för formutfyllnad.
Annika Gram, CBI Betonginstitutet
10:20Forskning betalar sig
Karin Lundgrens forskning om bärförmåga för betongkonstruktioner med korroderad armering har resulterat i förenklade beräkningsmodeller. Dessa användes år 2014 vid bärighetsutredning av Gröndals- och Blommensbergsviadukterna i Stockholm, vilket gav en besparing på 27 miljoner kronor.
Karin Lundgren, Chalmers
10:40Betongens fem sinnen (film)
10:45Paus
11:00Betongmaffian – Svensk Betongs nya podcast
11:15Ryaverket i Göteborg – att bygga där det inte går
Ryaverket i Göteborg är ett av nordens största avloppsreningsverk. För att förbättra kvävereningen bygger man ut reningskapaciteten med 18 nya bassänger. Området som Ryaverket är placerat på är mycket trångt vilket ställer höga krav på planering av arbetet.
Fredrik Einarsson, Ramböll
11:35Utställarexpo
11:45Lunch
13:00Nytt avloppsreningsverk i Umeå
UMEVA, Umeå Vatten och Avfall bygger om sitt reningsverk på Ön samtidigt som det är i drift. Det nya reningsverket innebär förbättrad arbetsmiljö, ökad produktion av biogas och optimerat användande av energin – för såväl värme som elproduktion.
Anna Carlsson, UMEVA
13:20MAX IV –outstanding i hållbarhet och teknik 
Max IV i Lund är en synkrotronljusanläggning som består av en cirkelformad magnetring där elektroner färdas med nära nog ljusets hastighet. En teknisk utmaning. Anläggningens miljöplan har lett till flera miljöcertifieringar: Miljöbyggnad nivå Guld, Green Building och BREEAM-SE nivå Outstanding.
Kenth Lindell, Tyréns och Ulrika Hallengren, Wihlborgs
14:00Samarbete för bättre betongkonstruktioner
Jesper Niland, Trafikverket är projekteringsledare för Citybanan och berättar om hur en kunnig beställare skapar förutsättningar för goda lösningar, hur professionellt samarbete ger framgång i projektets olika faser och hur innovationer och ny teknik ger utveckling av branschen.
Jesper Niland, Trafikverket
14:20Sprickor i betongen, hur farliga är dom? 
Innebär dagens regelverk att vi kastar pengar i sjön genom att ställa onödiga eller felaktiga dimensioneringskrav?
Bertil Beck, ÅF
14:40Paus
15:00Prisutdelning Årets bästa examensarbete inom betongområdet
15:10Swedish Concrete Award, utdelning och föreläsning Karen Scrivener, professor
16:00House of Ports- nytt kontor i Mölnlycke
För att förtydliga företaget House of Ports varumärke som står för säkerhet har ett runt betonghus i två plan tagits fram.
Per Nadén, Nadén Arkitektur
16:30Brovaktarparken – hyllat betonglandskap
Den tydliga materialbehandlingen med betong och stenkross varieras med strikta ytor av enhetlig vegetation i ett kalejdoskopiskt mönster som binder samman platsen till en helhet. Brovaktarparken vann Sienapriset 2014.
Petter Hauffman, Wingårdhs
17:00Pub
18:00Middag

Utställare kontaktar Roger Andersson på tel 08-762 62 14 eller 0733-90 55 19 eller via epost roger@betong.se

Vid frågor om anmälan, kontakta Karin Glad via epostadressen karin.glad@cbi.se eller telefon
010-516 68 09.

Välkommen!

Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling