Mental Ergonomi, Anneli Godman

Träna Mental Ergonomi i spelverktyget LifeVille - now in English!

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 16:26 CEST

MENTAL ERGONOMI ÖKAR TYDLIGHETEN KRING DEN ORGANISATORISKA OCH SOCIALA ARBETSMILJÖN. FÖRELÄSNING I KOMBINATION MED PRAKTISK TRÄNING I GRUPP GER KRAFTFULLA RESULTAT. 

Träning i mental ergonomi ökar medvetenheten kring hur arbetsdagen planeras och används. Prioriteras rätt saker? Finns det otydlighet kring vad som ska prioriteras? Hur lång tid tar olika uppgifter? När är det bäst att göra olika uppgifter? Hur stärker vi varandra för att både orka, hålla och må bra? Vad kan varje individ göra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete? När kunskapen ökar blir den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tydligare. Samtidigt säkrar träningen i mental ergonomi att vi använder tiden på bästa sätt och utifrån hur hjärnan vill ha det.

Genom webbaserade verktyg tränar deltagarna i sin egen arbetsvardag vilket är mycket effektivare än att gå en eller flera utbildningsdagar. Studier visar tydligt att majoriteten har svårt att föra in kunskapen från utbildningsdagarna i vardagen. Med våra verktyg sker träningen på företagets hemmaplan under det att deltagarna utför sitt vanliga arbete. Det ger en tids- och kostnadseffektiv träning samtidigt som resultaten blir kraftfulla. Och vem har egentligen tid att gå på kurs flera dagar...?

Träningen är konstruerad som ett enkelt och lustfyllt spel med repetition och träning i den egna arbetsmiljön. Kunskapen och inlärningen är anpassad till hjärnans sätt att lära sig. Läs mer om upplägget här!

Now available in English! Use your neuroplasticity and create Mental Ergonomics in your everyday life. For more information, please contact us! www.mentalergonomi.nu

Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.