Banverket

Trängsel på järnvägsspåren hindrar stopp i Bergsbrunna

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 11:05 CET

Banverket har utrett om Upptåget, som går mellan Gävle och Upplands Väsby, kan stanna i Bergsbrunna nästa år. Utredningen visar att trafiken har ökat så mycket på sträckan Uppsala – Upplands Väsby att Upptåget inte kan stanna i Bergsbrunna nästa år heller.

På sträckan Upplands Väsby och Uppsala har taket nåtts för hur många tåg som får plats i rusningstid. Banverket arbetar intensivt med att få finansiering för åtgärder på kort sikt som förbättrar punktligheten och eventuellt öppnar för ett uppehåll i Bergsbrunna. Det är till exempel arbete med att förtäta signalsystemet och öka hastigheten på vissa delar av sträckan. På längre sikt behövs ytterligare åtgärder för att förbättra kapaciteten, så att fler tåg kan få plats och dessa kan stanna vid fler stationer.

Järnvägen mellan Uppsala och Upplands Väsby är en av Sveriges mest trafikerade sträckor. SJ:s tåg, Arlanda Express, SL:s pendeltåg, Connex nattåg och godståg samsas på spåren. Förutom Upptåget som trafikerar sträckan Uppsala – Upplands Väsby sedan i augusti i år har flygbränsle-tåg till Brista tillkommit. Sammantaget gör detta att små förseningar på ett tåg ofta får stora konsekvenser för andra tåg. Fler tåg får inte plats på spåren i rusningstid och det är inte heller möjligt med fler uppehåll.

Utökningen av tågtrafik på sträckan har fört med sig att punktligheten för andra tåg har försämrats något. Punktligheten för Arlanda Express ankomst till Stockholm har sjunkit två procentenheter jämfört med samma tid förra året. Även punktligheten för SL:s pendeltåg har blivit något lägre. Punktligheten för SJ:s Uppsalapendel när tågen anländer till Stockholm har sjunkit fyra procentenheter från 92 till 88 procent. Störst påverkan har alla nya tåg haft på SJ:s Uppsalapendel när den ankommer till Uppsala. Där har punktligheten minskat 15 procentenheter från 90 till 75 procent. Punktligheten har undersökts v. 35-38.Punktligheten gäller ankomsten till en station. Punktliga tåg är högst två minuter försenade. Statistiken gäller hela dygnet de undersökta veckorna. Förseningar uppkommer i högre utsträckning i rusningstid, eftersom flera tåg befinner sig i omlopp. Det är också den tid då flest pendlare reser.

Banverket följer utvecklingen av tågtrafiken och arbetar med åtgärder i samråd med berörda parter.


Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik och utvecklar järnvägen med fokus på säkerghet och konkurrenskraft. Vi är 6 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Borlänge.


Kontakta:

Frågor om utredningenTommy Jonsson
biträdande chef
Banverket Trafik

070 – 724 56 12Frågor om åtgärder för att förbättra punktligheten och ge möjlighet för stopp i BergsbrunnaPer-Arne Kreitz

Östra banregionen

070 – 762 21 63


Information om Banverket:

www.banverket.se