Finansdepartementet

Trängselskatt för nya miljöbilar från årsskiftet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:50 CEST

Miljöbilar som registreras efter den 1 januari 2009 kommer inte att vara undantagna från trängselskatt. De miljöbilar som i dag är undantagna kommer fortfarande att vara skattebefriade fram till juli 2012. Det föreslår regeringen i en proposition som i dag lämnats till riksdagen.

Antalet miljöbilar i Stockholm har ökat i snabb takt och de står i dag för en stor andel av passagerna genom betalstationerna för trängselskatt. För att trängselskatten även i framtiden ska fylla sitt huvudsyfte att minska trängseln föreslår regeringen nu att miljöbilsundantaget ska upphöra från och med den 1 januari 2009. Nyinköpta miljöbilar som registreras efter det datumet kommer därmed inte att vara undantagna från trängselskatt. Befintliga miljöbilar och miljöbilar som registreras före årsskiftet berörs inte av förslaget. För dessa bilar fortsätter alltså undantaget att gälla fram till och med juli 2012.

Enligt dagens regler behöver trängselskatt inte betalas för miljöbilar till och med den 31 juli 2012. Denna tidsbegränsning har funnits sedan trängselskatten återinfördes i Stockholm i augusti 2007. Syftet är att under en övergångsperiod stimulera till inköp av miljövänligare bilar. Under sista kvartalet 2007 uppgick andelen skattebefriade miljöbilar som passerade betalstationerna till närmare 9 procent. Före försöket med trängselskatt (den 3 januari - 31 juli 2006) var motsvarande andel cirka 2 procent. Fortsatt undantag för miljöbilar skulle bidra till ökad trängsel i Stockholm och en försämrad stadsmiljö.

Överskottet från trängselskatten används till att finansiera investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen. Fortsatt undantag för miljöbilar innebär risk för minskade intäkter och därmed minskade medel till väginvesteringar.

De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2009.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Magnus Lundberg
Kammarrättsassessor
08-405 36 18
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2008/09:12 Trängselskatt för miljöbilar (http://www.regeringen.se/sb/d/10169/a/112521)