Mental Ergonomi, Anneli Godman

Träning on-line för stärkt organisatorisk och social arbetsmiljö - i praktiken

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 20:49 CEST

Hur medvetandegör man vilken arbets- och prestationsnivå som är tillräcklig för olika individer? Hur vet man vem som klarar att jobba lite mer och vem som verkligen behöver tydliga riktlinjer för vad som är okej och inte? Hur förhindrar man att ett subtilt socialt spel sprider misstämning som kan leda till ohälsa? Hur ger man både chefer och ledare konkret kunskap och praktiska verktyg att tillämpa i vardagen?

Att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om flera olika komponenter. Några är att medvetandegöra hur den mentala arbetsmiljön påverkar oss, hur den kan organiseras på individnivå, hur olika beteenden inverkar för social hälsa och hur vi påverkar oss själva och varandra. Den gemensamma nyckeln är just att medvetandegöra de subtila faktorer som vår hjärna påverkas av.

Mental Ergonomi gör modern hjärnforskning användbar i vardagen och hjälper hjärnan att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljö vi alla bidrar till att skapa. Mental arbetsmiljö är högaktuell både med tanke på den skenande psykiska ohälsan och de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Mental Ergonomi presenterar lättanvända vardagsverktyg som ökar tydligheten kring hur vi rent praktiskt kan få ihop en hög prestationsnivå med välmående. Träningen, som är upplagd som on-linebaserade kurser, sker i den egna vardagen ger därför direkt effekt.

Hur fungerar träningen?
Eftersom stress signaleras från hjärnan, som är plastisk, är det fullt möjligt att stärka hjärnans förmåga att hantera stress genom att stärka hjärnans organisatoriska förmåga och exekutiva funktioner med träning. Det är också fullt möjligt att med medvetandegörande kunskap och övningar i vardagen stärka hjärnans sociala nätverk och den impulskontroll som är en viktig funktion för att hantera de sociala utmaningar vi ställs inför.

Mental ergonomi bör vara en självklarhet för alla i ett kunskapssamhälle där vi till stor del verkar utifrån våra hjärnor. För att göra träningen tids- och kostnadseffektiv är den lättillgänglig på nätet och utförs i den vanliga vardagen. Effekterna blir tydliga och märks direkt. Läs mer om träningsprogrammen här.

Följande träningsprogram finns i dagsläget:
1) Stärkt organisatorisk arbetsmiljö
2) Stärkt social arbetsmiljö
3) Mindfulness i vardagen

3 månaders coachad träning i verktygen kostar 1.500 kr. Det ska inte vara kostsamt att uppnå mental ergonomi för både prestation och välmående. Träningsprogrammen finns tillgängliga i internetbutiken på mentalergonomi.nu

Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.