AFA Försäkring

Fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:30 CEST

Ledgångsreumatism är en sjukdom som drabbar många svenskar. Ingrid Lundberg vid Karolinska Institutet får 3 500 000 kronor för att undersöka om de drabbade blir bättre av fysisk träning och motion.

Ledgångsreumatism, även kallad reumatoid artrit, är en inflammation i lederna som ger värk. Det är sedan tidigare känt att fysisk träning kan minska inflammationer. Forskarna bakom projektet ska därför undersöka hur ett tvåårigt träningsprogram för hälsofrämjande fysisk aktivitet påverkar hälsan hos patienter med ledgångsreumatism.

Programmet består av två träningspass per vecka under ledning av en sjukgymnast samt daglig fysisk aktivitet. Utvärderingen kommer att ske med frågeformulär, fysiska tester och medicinska tester som exempelvis blodprov.

Mer information:
Ingrid Lundberg, professor, Karolinska Institutet, Inst för medicin, Enheten för reumatologi, Tel: 08-51776087, Mobil: 0739-789157, E-post: ingrid.lundberg@ki.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredning , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se