AFA Försäkring

Träriket Hässleholm nästa för träbranschens arbetsmiljöbuss

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 08:00 CEST

Nu fortsätter ”arbetsmiljöbussen” sin turné bland landets trä- och möbelföretag. Bussen, som är utrustad med verktyg och metoder för att förbättra arbetsmiljön och öka produktionen i träbranschen, besöker Hässleholmsregionen vecka 41 och 43. Media välkomnas att besöka bussen från och med den 10 oktober.

Först ut i ”buss-projektet” var Tibro. Sen följde trä- och möbelföretagstäta Nässjö och Vetlanda. Nu står företag i nätverket Träriket i Hässleholm på tur. Intresset har varit stort, besöksschemat är fullt sedan länge.

” En katalysator för arbetsmiljöarbete”
Arbetsmiljöbussen tillhandahåller experthjälp och informerar om förbättringsmetoder och verktyg som förbättrar arbetsmiljön och hälsan i trä- och möbelindustrin. Metoderna fokuserar på belastningsergonomi, riskhantering och stressrelaterad ohälsa, kopplat till produktivitet. Man visar även goda exempel från företag där dessa verktyg och metoder skapat både tillväxt och goda arbetsvillkor.

- Arbetsmiljöbussen har fungerat som en katalysator för arbetsmiljöarbetet. Efter bussbesöket har många företag börjat arbeta med att skapa säkra arbetsplatser, säger Joakim Lindberg, projektledare, AFA.

Nytt angreppssätt
Med bussen nås företag som det kan vara svårt att få kontakt med, till exempel branschens många småföretag. De saknar ofta både ekonomiska och personella resurser för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Att aktivt söka upp företag är ett nytt sätt att angripa arbetsmiljöproblemen.

- Våra erfarenheter från både Tibro och Nässjö/Vetlanda är mycket positiva. Bussen främjar direktkontakt och erfarenhetsutbyte, säger Mats Karling, projektledare IVF Industriforskning och utveckling AB.

Träindustrin – Sveriges farligaste bransch
Färsk statistik från AFA visar att träindustriarbetare löper sex gånger högre risk jämfört med genomsnittet att drabbas av ett allvarligt arbetsolyckfall. Risken att de drabbas av en invalidiserande arbetsolycksfall är tio gånger högre jämfört med genomsnittet.

Arbetsmiljöbussen är en del av utbildningsprojektet Vinnande Arbetsliv, som är ett samarbete mellan Trä- och möbelindustriförbundet, Skogs- och Träfacket, lokala nätverk i träindustrin, IVF Industriforskning och utveckling AB samt försäkringsorganisationen AFA.

Tillsammans med trä- och möbelföretag har AFA utformat en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete för småföretag. Projektet är en del i parternas arbetsmiljöprogram Bättre arbetsmiljö och hälsa som drivs av AFA. Vinnande arbetsliv har bjudits in för att visa på sambandet arbetsmiljö och produktion.

Bussens schema vecka 41

Måndag 10 oktober
Förmiddag
Snickaregården Glimåkra AB, Glimåkra
Herbert Seipp, 044-424 25

Eftermiddag
Yngsjö Snickeri AB, Yngsjö
Arne Alvemarker, 044-23 23 34

Tisdag 11 oktober
Förmiddag
Diedenporten AB, Broby
Stefan Sigesgård, 044-407 55

Eftermiddag
Lönsboda Woodform AB, Lönsboda
Bertil Gustafsson, 0479-202 10

Onsdag 12 oktober
Förmiddag
Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB, Knislinge
Kenneth Hedman, 044-697 00

Eftermiddag
LT Snickerier AB, Glimåkra
Lars Larsson, 044-425 39

Torsdag 13 oktober
Förmiddag
Glimakra Akvamatik AB, Glimåkra
Jan Helmbring, 044-454 00

Eftermiddag
Fönsterspecialisten i Lönsboda AB, Lönsboda
Malin Almqvist, 0479-210 20

Fredag 14 oktober
Förmiddag
Bröderna Johanssons Träförädling AB, Osby
Bengt Karlsson, 0479-144 10

Eftermiddag
Åhmans i Åhus AB, Åhus
Henning Beyer, 044-28 99 05

För information och frågor kring att besöka bussen, kontakta
Mats Karling, projektledare IVF Industriforskning och utveckling AB, 031-706 61 75, 0707-80 61 75
Joakim Lindberg, projektledare AFA, 08-696 45 91, 0708-93 95 01
Georg Gärdh, ansvarig för nätverket Träriket, 0451-38 73 73