Träullit AB

Träullit Bullerskydd dämpar buller och renar luften

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:31 CET

Nu tillverkar vi Träullit Bullerskydd med TiOmix® som tillval.
TiOmix® från Cementa/HeidelbergCement är ett pigment som bryter ner luftföroreningar och smuts. Det gör Träullit Bullerskydd särskilt lämpade i trafikmiljöer med hälsofarliga avgaser. Träullit exponerar med sin öppna struktur en stor cementyta mot trafiken och blir en effektiv luftrenare.

TiOmix® bryter ned kväveoxid (NOx) och organisk smuts med hjälp av den inbyggda fotokatalysatorn. Fotokatalysatorer är material som under inverkan av ljuset och luften omvandlar kväveoxider till ofarligt NO3–. För mer information om TiOmix® se www.cementa.se.

Träullit Bullerskydd halverar ljudnivån
Banverkets mätningar har visat att Träullit Bullerskydd sänker maximal ljudnivå med 10 dBA. Förbättringen upplevs som en halvering av ljudnivån. Mätningen gjord på bullerskydd med en tung styv skiva som isolerar bakom Träullitskiva som absorberar ljudet.

Väldokumenterad ljudabsorption
Ett bullerskydd med Träullit absorberar ljud vilket minskar risken för att ljudet reflekteras och att bullerproblemet därmed bara flyttas till andra sidan spåret/vägen. Träullitskivor är väldokumenterade och används som ljudabsorbent i bibliotek, gymnastik- och idrottshallar, skolor, museer, restauranger och arbetsplatser. Överallt där man vill höra utan att störas.

Träullit Bullerskydd tillverkas av gran, cement och vatten. Denna unika kombination gör att man får en skiva som är ljudabsorberande, fukttålig, slagtålig och frostbeständig.

Mer information finns på
www.traullit.se
www.cementa.se