Länsstyrelsen i Östergötlands län

Trafficking en fråga för Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:32 CET

Förra året dömdes 17 personer för människohandel vid Norrköpings tingsrätt. Trafficking har blivit ett problem även i Östergötland. Vilket ansvar har myndigheter och organisationer för de människor som utsätts för människohandel i vårt län? Hur bemöter man utnyttjade och misshandlade brottsoffer?

Detta är frågor som diskuterades vid ett seminarium om trafficking som hölls på Länsstyrelsen Östergötland idag. Förre EU-parlamentariker Marianne Eriksson, som engagerat sig i traffickingfrågor, deltog i seminariet dit ett 50-tal personer från myndigheter och frivilligorganisationer i länet var inbjudna.

– Det är viktigt att få myndigheter att förstå och se offrets utsatthet, säger Marianne Eriksson. Trafficking finns och det kan ske mitt framför dina ögon, det kan vara din granne som är sexköpare.

I budgetpropositionen för 2007 satsar regeringen 10 miljoner i en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

– Trafficking är en industri som blivit svår att kontrollera nu när gränserna har öppnats, säger landshövding Björn Eriksson. Det är en komplex och blandad brottslighet som genererar mycket pengar, samtidigt som den leder till stort mänskligt lidande. Offren saknar ofta uppehållstillstånd och därmed det normala svenska skyddsnätet.

Trafficking är ett aktuellt problem även i Östergötland. År 2006 dömdes 17 personer för människohandel vid Norrköpings Tingsrätt och erfarenheterna därifrån ledde till att Norrköpings kommun startade ett projekt för att motverka trafficking.

– Myndigheter och frivilligorganisationer måste samverka för att barn och kvinnor som utsätts för människohandel ska få det stöd som krävs, säger Juno Blom, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland. Mänskliga rättigheter ska vara ett levande dokument för alla.För mer information, kontakta gärna:
Landshövding Björn Eriksson, 013-19 63 01
Bo Silén, socialdirektör, Länsstyrelsen Östergötland, tfn 013-19 63 87, 070-585 50 28
Juno Blom, jämställdhetshandläggare, Länsstyrelsen Östergötland, tfn 070-664 84 02