Kvinnoforum

Traffickinggruppens arbete inom Stockholmspolisen bör fortsätta

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2002 10:00 CET

Med anledning av avslutning av traffickingprojektet inom Polismyndigheten i Stockholms Län vill Kvinnoforum utrycka sitt starka stöd till en fortsättning och utveckling av det arbete som bedrivits.

Under alla år som Kvinnoforum arbetat med frågan har det alltid varit polisen som bedrivit praktisk verksamhet mot trafficking. Under flera år var det svårt att vinna gehör för att människohandel var en verklighet i Sverige, utom hos polisen. Där har det funnits ett stort engagemang. Idag är människohandel en allmänt högt prioriterad fråga, men insatserna koncentreras till seminarier och informationskampanjer. Det är fortfarande ett stort behov av konkreta insatser samt ett stort behov av samordning mellan inblandade aktörer vilket framkom tydligt i en översyn som Kvinnoforum gjorde i augusti 2002 (se www.kvinnoforum.se för rapport). De enda som idag bedriver praktisk verksamhet, som ytterst handlar om att skydda och stödja dess offer, d.v.s flickor och kvinnor, är polisen. Kvinnoforum har under alla år haft mycket god kontakt med polis, såväl på nationell som på läns- och lokal nivå och vi har stor respekt för myndighetens arbete.

För frågans och flickornas skull är det nödvändigt att det arbete som traffickinggruppen bedrivit under hösten 2002 med så gott resultat kan fortsätta och förhoppningsvis utöka.


För mer information

Bam Björling Carolina Wennerholm
Ordförande Projektledare
Kvinnoforum Kvinnoforum
070-3736805 0733-842 461

www.kvinnoforum.se
www.qweb.kvinnoforum.se/trafficking/