Vingåkers kommun

Trafik leds om under broarbete över Bruksbäcken

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 11:00 CET

Bron över Bruksbäcken är i dåligt skick och därför ersätter vi den befintliga bron med en ny valvbro. Arbetet som pågår i cirka två veckor startar den 7 december. 

Under tiden som bron är avstängd leder orange vägvisning trafiken till väg 52 via den enskilda vägen till Galnetorp. När sedan bron har ersatts stängs den enskilda vägen av för allmän trafik. 

Samhällsbyggnadsenheten vill även informera om att gatubelysning sätts upp i Brukskvarnsområdet i samband med bredbandsarbetet. 

Vingåkers kommun är vackert beläget i Sörmlands nordvästra del och gränsar till Närke och Östergötland. Kommunen är storstadsnära med korta avstånd till Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Nyköping samt Stockholm. Kommunen kännetecknas av ett varierat näringsliv med några större företag och med många småföretag. Inom Vingåkers kommun finns ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla.