Mölndals stad

Trafikanterna kör för fort utanför Brattåsskolan!

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 14:38 CET

Trafikanterna kör för fort utanför Brattåsskolan! Gatukontoret provar därför nya grepp och med en ny typ av farthinder en så kallad ”Mushroom”.

Ungefär 70 % av alla trafikanter kör för fort utanför Brattåsskolan. Gatukontoret provar därför en ny typ av farthinder en så kallad, ”Mushroom”. Förebilden finns i Danmark och den finns redan i Västerås. Farthindren har utvecklats med syfte att både sänka hastigheten och vara ergonometriskt rätt utformade.

Vi har förväntningar på att dessa farthinder ska fungera bra, ge en tryggare och säkrare miljö vid Brattåsskolan samtidigt som yrkesförarna får en bra arbetsmiljö, säger Ann Höök, gatukontorets ansvarige för uppförande farthindret.

Farthindret består av cirkelformade prefabricerade betongelement som fräses ner i körbanan. Betongelementen är välvda med en överhöjning på ca 6 cm och placeras i ett visst mönster i grupper om 6. Betongelementen är rödfärgade med infällda reflexmarkeringar vilket ger en god synbarhet.

En av gatukontorets viktigaste uppgifter är att skapa en trygg och säker trafikmiljö samtidigt som vi ska upprätthålla en god framkomlighet och tillgänglighet. På det mer övergripande vägnätet skapar detta ofta intressekonflikter. Boende, skola och oskyddade trafikanter värnar säkerhet medan bilister och kollektivtrafik ställer krav på framkomlighet.

I anslutning till Brattåsskolan i Kållered sänktes högsta tillåtna hastighet från 50 till 30 km/tim för ungefär 5 år sedan. Respekten hos trafikanterna för 30 km-gränsen är låg, drygt 70 % av alla trafikanter kör för fort. För att komma till rätta med de höga hastigheterna förespråkar vissa en utbyggnad av konventionella farthinder. Med hänsyn till kollektivtrafiken som påverkas mycket mer än bilisterna har detta inte genomförts. För yrkesförare är utformningen av gaturummet väsentlig då den utgör en del av deras arbetsmiljö.Kontaktperson Ann Höök, tel 315 15 30 mobil 0704-67 74 32, epost ann.hook@molndal.se