Landstinget Gävleborg

Trafikbeställningen för nästa trafikår: Landstinget satsar på den regionala kollektivtrafiken med ett sjätte tågset

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 13:01 CEST

Landstingsstyrelsen har idag fattat beslut om landstingets kollektivtrafikbeställning för nästa trafikår. Förslaget som ska antas av fullmäktige innebär att ett sjätte X-Tåg kan börja rulla nästa sommar.

Innehållet i landstingsfullmäktiges årliga trafikbeställning till X-Trafik börjar nu klarna:

- Jag anser att satsningar inom kollektivtrafiken är den viktigaste åtgärden inom det regionala området, och den ståndpunkten delas av övriga politiska partier, och beslutet om ett sjätte tågset är ett tydligt bevis på detta, säger Lotta Lagnander, landstingsråd med ansvar för regionala frågor.

Det positiva är att fullmäktige föreslås ge X-Trafik i uppdrag att beställa ett sjätte tågset som ska förstärka den regionala tågtrafiken i länet.

- För att finansiera denna satsning är vi överens om att omprioritera inom regionala beredningens ansvarsområde, säger Lotta Lagnander.

Neddragningarna inom den regionala busstrafiken görs för att komma till rätta med ett underskott inom kollektivtrafiken – en nettobesparing på omkring 3,8 miljoner kronor för 2004.

De berörda busslinjerna är:

Linje 40 sträckan Sandviken-Gävle
Linje 41 sträckan Hofors-Falun
Linje 150 sträckan Gävle-Söderhamn-Hudiksvall (inte den linjelagda sjukreselinjen)

De ovan beskrivna förändringarna i busstrafiken är de enda förändringar som föreslås i trafikbeställningen – några ytterligare neddragningar är alltså inte tänkta att ske under trafikåret 2004-2005.

- Neddragningarna görs där det finns alternativ med annan buss- eller tågtrafik och vi är medvetna om att dessa neddragningar kommer att få konsekvenser för resenärerna som får en längre restid, säger Lotta Lagnander.

- Kollektivtrafiken är och kommer att vara, trots neddragningar, ett prioriterat område inom Landstinget Gävleborg, säger Lotta Lagnander.