Conductive

Trafikbullerdagarna 2013, konferens i Stockholm 29-30 januari 2013

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:23 CEST

Står ni väl rustade att möta framtidens bullerutmaningar? På denna aktuella konferens får du lyssna på såväl experter som praktiker och deras lösningar på bullerproblematiken i utsatta områden. Ta del av den senaste forskningen, uppdatera dig på de juridiska regelverken och aktuella rättsfall samt konkreta metoder för att minimera trafikbullret i din kommun.

Trafikbullret kostar samhället omkring 20 miljarder varje år och hör till de miljörelaterade hälsoproblem som påverkar flest människor runt om i Sverige och världen. Samtidigt växer våra städer och allt fler bullerutsatta områden exploateras. Hur kan du förebygga och hantera bullerproblematiken och samtidigt bidra till en balanserad tillväxt?

För mer information och det fullständiga programmet, klicka här!

DU FÅR LÄRA DIG:
- Effektiv kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller
- Industri- eller trafikbuller? Att förhålla sig till en komplex bullersituation
- Hur ser de samhällsekonomiska effekterna av trafikbuller ut?
- Exempel på konkreta åtgärder i bullerutsatta områden
- Trafikbuller och de juridiska regelverken – vad säger praxis?

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL:
Vad kostar trafikbullret? Samhällsekonomiska perspektiv på bullerproblematiken
Kjell Strömmer, bullerexpert, Trafikverket
En bullerpolicy för H+, så planerar Helsingborg för en god ljudmiljö i en bullrig omgivning
Jens Gille, miljökoordinator H+, Helsingborg Stad
Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller – användbara utgångspunkter vid planering och byggande av bostäder i Göteborg
Pernilla Rydeving, enhetschef, Stadsmiljö, Göteborgs Stad

För mer information och det fullständiga programmet, klicka här!

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.