Vägverket

Trafiken fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:32 CEST

September ökade med drygt 2 procent
Trafiken på våra vägar ökade med 2,2 procent under september i år jämfört med september i fjol.

De första 9 månaderna i år har trafiken totalt ökat med 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2002. Ökningen har varit ungefär lika stor på de olika vägkategorierna: europavägar, riksvägar och länsvägar.

Personbilstrafiken har ökat med 1,1 procent och lastbilstrafiken med 0,6 procent.

Vi bedömer* att ökningen under 12-månadersperioden 2002-10-01 – 2003-09-30 ligger på ca 1 procent.

Vägverkets system för skattning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet har varit i drift sedan 1976. Systemet baseras på ett 80-tal mätpunkter som valts ut enligt vetenskapliga (statistiska) urvalsprinciper vilket bl.a. innebär att skattade förändringar kan kvalitetsdeklareras**.

*Hälften av de mätpunkter som använts för skattning av trafikarbetets förändring kommer att bytas ut under en tvåårsperiod. Under övergångstiden kommer vi inte att löpande kunna skatta medelvärde av förändringen för 12-månadersperioder. Vi bedömer i stället nivån på 12-månadersförändringen genom att väga in värdet för månadsskattningarna 2003 i medelvärdet för mätåret 2002.

**Förändringen anges med ett intervall. För t.ex. personbilar på europavägar ligger det sanna värdet med 95 procent säkerhet mellan - 2,0 procent och + 1,6 procent.

Ytterligare information lämnas av:
Gunnar Tunkrans, Vägverket, huvudkontoret, Borlänge, tfn 0243 – 759 01.

För tabell, se http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/2003/hkpress68.htm