Vägverket

Trafiken fortsätter öka på våra vägar

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 10:14 CEST

Första halvåret i år ökade trafiken med 1 procent jämfört med motsvarande period 2002. Förändringen har varit jämnt fördelad på de olika vägkategorierna, riksvägar, europavägar och länsvägar. Personbilstrafiken har ökat med 0,9 procent och lastbilstrafiken med 1,4 procent.

Den senaste 12- månadersperioden bedöms* ökningen vara ca 1,5 procent.

Under juni månade ökade trafiken totalt med 3,1 procent. Personbilstrafiken ökade med 3 procent och lastbilstrafiken ökade med 4,4 procent.

Trafikarbetets förändring, medelvärde för perioden jan - juni 2003 jämfört med motsvarande period i 2002

Personbilar Lastbilar Totalt
Europavägar +0,4% +/-0,8 ... +1,1% +/-1,3 ... +0,5% +/-0,7
Riksvägar +0,8% +/-1,4 ... -0,5% +/-4,9 ... +0,6% +/-1,6
Prim.länsv. +1,2% +/-1,0 ... +4,5% +/-2,9 ... +1,5% +/-1,1
Öv. länsv. +1,8% +/-1,4 ... +1,7% +/-2,4 ... +1,8% +/-1,3

Totalt +0,9% +/-0,6 ... +1,4% +/-1,6 ... +1,0% +/-0,6
*Hälften av de mätpunkter som använts för skattning av förändringar kommer att bytas ut under en tvåårsperiod. Under övergångstiden går det inte att löpande skatta medelvärdet av förändringen för 12-månadersperioder. Istället bedöms förändringarna för 12-månandersperioder genom att värdet för månadsskattningarna 2003 vägs in i medelvärdet för mätåret 2002.

Vägverkets system för skattning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet har varit i drift sedan 1976. Systemet baseras på ett 80-tal mätpunkter som valts ut enligt vetenskapliga (statistiska) urvalsprinciper, vilket bl.a. innebär att skattade förändringar kan kvalitetsdeklareras*. *Förändringen anges med ett intervall. Till exempel ligger det sanna värdet för personbilar på europavägar 95 % säkerhet mellan +1,0 % och +2,0 %.

Ytterligare information lämnas av:
Gunnar Tunkrans, Vägverket, huvudkontoret, Borlänge, tfn 0243-759 01