Vägverket

Trafiken har ökat med 1,4 procent senaste 12 månaderna

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 13:03 CEST

Trafiken på de statliga vägarna har ökat med 1,4 procent de senast 12 månaderna (oktober 2003 – september 2004) jämfört med motsvarande period tidigare enligt Vägverkets mätningar.

Personbilstrafiken har ökat med 1,4 procent och lastbilstrafiken med 1,1 procent. De gångna åren har ökningstakten varit 2,2 procent. Årets ökningstakt är därmed lägre än de senaste åren.

Trafikarbetets förändring, medelvärde för 12-mån (03-10 till 04-09)

Personbilar Lastbilar Totalt
Europavägar +1,8% +/-0,9 +1,6% +/-1,7 +1,7% +/-0,7
Riksvägar +1,2% +/-0,9 +0,1% +/-1,7 +1,1% +/-0,9
Prim.länsv. +0,4% +/-1,2 -1,6% +/-2,7 +0,1% +/-1,2
Öv. länsv. +1,7% +/-0,9 +3,2% +/-2,8 +1,9% +/-0,9

Totalt +1,4% +/-0,5 +1,1% +/-1,1 +1,4% +/-0,5


Trafikarbetets förändring januari – september 2004.
Jämfört med motsvarande period 2003.

Personbilar +0,8 % +/-0,5 %
Lastbilar +1,2 % +/-1,1 %
Totalt +0,9 % +/-0,5 %


Vägverkets system för skattning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet har varit i drift sedan 1976. Systemet baseras på ett 80-tal mätpunkter som valts ut enligt statistiska urvalsprinciper vilket bl.a. innebär att skattade förändringar kan kvalitetsdeklareras *.
* Förändringen anges med ett intervall. För exv. personbilar på europavägar ligger det sanna värdet med 95% säkerhet mellan +0,9% och +2,7%.

Ytterligare information lämnas av:
Gunnar Tunkrans, Vägverket Huvudkontoret, Borlänge, tfn 0243 – 759 01

Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se